(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PL4B7C6');

Focus op eigen kracht, vanuit positieve gezondheid

Door: Cynthia Meevis (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Positieve gezondheid is een methode om samen met een cliënt of burger te kijken naar krachten en wensen. Belemmeringen zijn bespreekbaar, maar staan niet centraal. De focus ligt op de wensen en eigen kracht van de cliënt of burger op basis van diens huidige situatie. De burger is leidend in het gesprek én in de oplossing.

In deze workshop maakt u kennis met het model van positieve gezondheid en de toepassing ervan. U leert gesprekstechnieken en vraagstellingen die u als consulent of hulpverlener kunt inzetten om het gesprek met de cliënt of burger te voeren volgens de filosofie van positieve gezondheid.

Vergroot je invloed, doorbreek moeizame gesprekspatronen

Door: Jacobien Kleve (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Op een aantal onderwerpen geldt binnen de Participatiewet voor jongeren van 18 tot 27 jaar andere regels. Jongeren hebben de toekomst en daarom is het voor hen van extra belang om te werken of naar school te gaan. Consulenten zijn getraind om de poort dicht te houden. Is dit nog wel realistisch? Hoe gaan we om met maatwerk leveren? Hoe kunnen we kwetsbare jongeren helpen? Zijn er specifieke vragen waar je vandaag aandacht voor wil hebben?

Beschermd wonen

Door: Eudice Josephia (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Beschermd wonen roept vaak veel vragen op. Wanneer is er wel of geen sprake van Beschermd wonen? Wat zijn de toelatingseisen? Welke gemeente is verantwoordelijk bij de landelijke toegang? Tijdens deze workshop word jij globaal op de hoogte gebracht over de belangrijkste zaken rondom Beschermd wonen en het indiceren van Beschermd wonen. Houd jij je bezig met het indiceren van Beschermd wonen, wil jij dit in de toekomst gaan doen of wil jij gewoon meer weten over Beschermd wonen? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (docent Stimulansz)

Rechtbanken, maar ook de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, doen regelmatig uitspraken die relevant zijn voor al diegenen die de Wmo 2015 uitvoeren. Niet alleen vertellen ze iets over hoe de rechter naar gemeentelijke besluitvorming kijkt, maar regelmatig wordt er een uitspraak gedaan die direct invloed heeft op de uitvoeringspraktijk.

In dit actualiteitencollege worden de meest belangrijke uitspraken van de laatste tijd op een rij gezet. En als daar aanleiding toe is komt Wim Peters ook op iets oudere uitspraken terug. Als u bij wilt blijven binnen dit vakgebied, is het actualiteitencollege een must!

Omgaan met weerstand en de kritische klant

Door: Cynthia Meevis (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Weerstand en onbegrepen gedrag komen in het Sociaal Domein (of Wmo) vaak voor. Als professional heb je namelijk regelmatig te maken met sterke emoties zoals boosheid, teleurstelling en verdriet. Het gesprek kan soms helemaal vastlopen omdat er veel weerstand is en wellicht kun je op dat moment niet gelijk iets bevestigen of ontkrachten. Wat kun je doen om het gesprek een andere wending te geven, zodat je een goed en volledig beeld krijgt van de cliënt en kunt sturen op veerkracht? Krijg tijdens de workshop tools mee om om te gaan met de kritische cliënt.

Professional in positie

Door: Jacobien Kleve (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Als Wmo professional werk je meestal binnen de gemeentelijke organisatie. Voor veel van deze professionals in het sociaal domein is deze gemeentelijke omgeving met zijn eigen structuur en bevoegdheden (en cultuur) nieuw. Kijken we even om het hoekje bij de gemeente, dan zien we dat er voor hen ook iets nieuw is: medewerkers in het sociaal domein gaan erop uit, buiten de veilige muren van het gemeentehuis! Tel deze twee elementen op en je weet waarom deze workshop echt iets voor jou is. Je leert wat je positie als Wmo consulent inhoudt en hoe je hier juist steun aan kunt hebben. En dat helpt jou om de regie in het gesprek goed vast te houden zodat je je optimaal op je cliënt kunt richten.

Een psychosociale hulphond vanuit de Wmo

Door: Dinie Haag (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met aanvragen voor een psychosociale hulphond. Wat is een psychosociale hulphond? En hoe ga je hier als Wmo- consulent mee om. Afwijzen kan zomaar niet, je zal als Wmo- consulent onderzoek moeten doen. Maar hoe doe je dat, wat onderzoek je? En kun je eventueel een hulphond verstrekken via de Wmo? Met die vragen gaan we aan de slag tijdens de workshop.

Je zegt het met taal

Door: Karina Mensen

In gesprek met uw klant probeert u tot de kern te komen. Wat bedoelt de klant precies, als hij zegt “ het gaat echt niet meer”, “ik kom nergens meer” of “ik heb alles al geprobeerd”. Hoe krijgt u vage verhalen helder en hoe kunt u de klant helpen zijn situatie vanuit een ander perspectief te bekijken? Nieuwsgierig hoe taal u hierbij kan helpen? Dan is deze workshop iets voor u!

Ethiek in de Wmo (Morele dilemma's in de mantelzorg)

Door: Han Rottink (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

In de zorg (ook binnen de Wmo) krijgt u te maken met kwetsbare mensen en hun naasten, die zelf keuzes willen maken m.b.t. hun gezondheid en kwaliteit van zorg. Dit kan soms lastig zijn. De keuzes en wensen van een ander kunnen botsen met uw visie op zorg en de verantwoordelijkheid die u voelt. In de zorg kunt u ook te maken krijgen met grote ethische vragen rondom levenseinde en kwaliteit van leven. Er zijn in de ethiek geen kant-en-klare antwoorden. Het is belangrijk om in gesprek te zijn over deze moeilijke kwesties die gaan over menswaardige zorg en goed leven. Ethiek stelt kwesties aan de orde waar het schuurt en wringt en dwingt tot reflectie en nadenken en goed gesprek.

Afbakening Wmo en Wlz

Door: Lisa de Kramer

De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd soepel. Door de financiële verandering en de wijzigingen in de wetten is er onder burgers, zorgverleners en consulenten onduidelijkheid ontstaan. Er bestaat overlap tussen de Wmo en de Wlz, maar wanneer is welke wet aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? En wat is het moment om een burger door te verwijzen naar de Wlz? Hoe gaat u dat gesprek aan en welke consequenties heeft dat voor de burger?

Iedere Wmo consulent heeft in haar werk te maken met de afbakening van wetten. Tijdens deze workshop wordt er in gegaan op de afbakening tussen de Wmo en Wlz en krijgt u antwoorden op bovenstaande vragen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Werken met de wet in uw ene en uw hart in de andere hand

Door: Sandra M.E. Jacobs (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

In het werk als Wmo consulent bent u de verbindende factor tussen hulpvrager en hulpverstrekker en dat is een verantwoordelijke job. U neemt tenslotte beslissingen die van impact zijn op het leven van een ander. Het geven van maatwerkadviezen op basis van standaarden is hierin belangrijk. Dit kan een behoorlijke spagaat opleveren. Aan de ene kant heeft u de wet waaraan u zich heeft te houden, aan de andere kant heeft u uw hart, dat ook een zegje doet. Hoe zorgt u ervoor dat u zich én aan de wet houdt en toch ook uw hart kunt laten spreken? Aan de hand van voorbeelden gaan we het hierover hebben in deze workshop. In deze workshop leert u, binnen de ruimte van de wet, een goed onderbouwde afweging maken op basis van de principes van de omgekeerde toets en uw eigen gezonde verstand, waarbij de mens om wie het gaat centraal blijft staan.

Zorgvuldig onderzoek en indiceren

Door: Dinie Haag (docent Kenniscentrum Sociaal Domein

Steeds meer gemeente verliezen hun bezwaren, omdat er volgens de rechtbank niet voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden. Maar hoe komt dat nou? U doet toch als Wmo- consulent goed onderzoek, wat doen we dan verkeerd? In deze workshop kijken we naar de vraag waarom het toch soms mis gaat. U krijgt handvaten om als Wmo- consulent zorgvuldig onderzoek te doen, zodat u ook tot een zorgvuldig advies kunt komen. Hierin wordt ook een praktische uitleg gegeven van het stappenplan van de Centrale Raad.

Is Burn-Out een maatschappelijke keuze?

Door Karel Jonker

We leven in een onrustige tijd en als vertegenwoordiger van een overheid staat men niet altijd op u te wachten.

Daarnaast is er (werk)druk en een toenemende vraag. We zien mensen uitvallen, al of niet tijdelijk, en pas dan wordt vaak duidelijk “dat het er al aan zat te komen”.  Een gebrek aan herstel momenten in combinatie met de digitale wereld heeft veel impact op werkers. De 24/7 economie is een luxe want er is altijd iets te doen en u boodschappen worden thuisbezorgd. Maar wat als 24/7 voor individuele balans problemen zorgt?  Heeft u dan nog de ruimte om uit te checken? Of is de maatschappij zo ingericht dat we burn-out op de koop toe nemen.

En, hoe gaat het met u?

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop en kennismaken met collega’s op het Netwerkplein

9:30 – 9.45 uur
Dagopening door inspirerend spreker

10:00 – 11.45 uur
Workshop ronde 1

11:45 – 12.45 uur
Pauze, een goed verzorgde lunch en diverse activiteiten op het Netwerkplein

12:45 – 14.30 uur
Workshop ronde 2

14:30 – 15.00 uur
Pauze, bezoeken van het Netwerkplein

15:00 – 16.45 uur
Workshop ronde 3

16:45 uur
Naborrelen op het Netwerkplein


Locatie:

De Bijscholingsdag van 28 maart 2023 vindt plaats in Meppel.

Inschrijven