(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PL4B7C6');

Beschermd wonen

Door: Eudice Jozephia (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de eerste grote verandering rondom Beschermd Wonen sinds de decentralisatie. De komende twee jaren zal er nog meer gaan veranderen rondom Beschermd wonen. Denk hierbij aan de verdere decentralisatie van Beschermd wonen naar alle gemeenten en het woonplaatsbeginsel. Beschermd wonen roept vaak veel vragen op.

Focus op eigen kracht, vanuit positieve gezondheid

Door: Marijn Pietersen (de Leefstijl academie) en Cynthia Meevis (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

In deze workshop maakt u kennis met het model van positieve gezondheid en de toepassing ervan. U leert gesprekstechnieken en vraagstellingen die u als consulent of hulpverlener kunt inzetten om het gesprek met de cliënt of burger te voeren volgens de filosofie van positieve gezondheid.

Afbakening Wmo en Wlz

Docent: Lisa de Kramer 

De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd soepel. Door de financiële verandering en de wijzigingen in de wetten is er onder burgers, zorgverleners en consulenten onduidelijkheid ontstaan. Er bestaat overlap tussen de Wmo en de Wlz, maar wanneer is welke wet aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wmo en wanneer onder de Wlz?

Vergroot je invloed: doorbreek moeizame gesprekspatronen

Door: Marijn Pietersen (de Leefstijl academie) en Cynthia Meevis (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Weerstand en onbegrepen gedrag komen in het Sociaal Domein vaak voor. Als consulent heeft u namelijk regelmatig te maken met sterke emoties als boosheid, teleurstelling en verdriet. Door middel van deze interactieve workshop, waarin u leert werken met de Roos van Leary, leert u dit gedrag te beïnvloeden en het gedragspatroon te doorbreken.

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Rechtbanken, maar ook de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, doen regelmatig uitspraken die relevant zijn voor al diegenen die de Wmo 2015 uitvoeren. Niet alleen vertellen ze iets over hoe de rechter naar gemeentelijke besluitvorming kijkt, maar regelmatig wordt er een uitspraak gedaan die direct invloed heeft op de uitvoeringspraktijk.

Oordeelloos communiceren (met behulp van het Geldspel)

Door: Joost Lutke 

Bij veel mensen veroorzaakt een ongezonde financiële situatie in andere leefgebieden direct een kettingreactie. Te denken valt aan een stressvolle financiële situatie, waardoor een ongezonde psychische gezondheid ontstaat. Stressvolle mensen plannen maken meer ondoordachte keuzes. Ook kan worden gedacht aan het feit dat het langdurig blootstellen aan financiële stress een (herstelbare) vermindering van de hersencapaciteit als gevolg kan hebben. Een vermindering van de hersencapaciteit heeft invloed op het plannen, organiseren en onthouden.

Slimmer en efficiënter werken in het Sociaal Domein

Door: Elizabeth Rot

De werkdruk is hoog in het Sociaal Domein. Of je nu werkt binnen de Wmo, Participatie, Inkomen of Jeugd. Bij veel gemeentes ervaren medewerkers achterstanden in het werk, hoge werkvoorraden, hoge werkdruk en termijnen die worden overschreden. We laten ons in het werk dan ook vaak leiden door deze werkdruk, waarbij we de klant wel eens uit het oog verliezen.

Samenwerken aan Sociale Kwaliteit in de Sociale Basis

Door: Nicole Moorman (Onderzoeker lectoraat Versterken van sociale kwaliteit)

In deze workshop wordt geïllustreerd hoe sociale kwaliteit als bril kan worden gebruikt door gemeenten, professionals en vrijwilligers in de sociale basis om met elkaar te komen tot afweging, afstemming en verantwoording.

Hulpmiddelen 2.0

Door: Cynthia Meevis (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Zorghulpmiddelen krijgen een steeds belangrijkere rol om cliënten langer thuis te laten wonen. De ontwikkeling hierop verandert steeds en (technologische) innovaties spelen daarin een grote rol. Tijdens deze workshop ontdek je hoe de wereld van zorg er in de toekomst uitziet.

Overtuiging bepaalt gedrag

Docent: Karina Mensen

Je bent op huisbezoek bij de klant en je merkt dat je enorm geïrriteerd raakt en je vraagt je af waarom? Je bent op huisbezoek en je denkt “waarom doet die klant dat nou gewoon niet wat we hadden afgesproken? Je bent in gesprek met een zorgaanbieder/leverancier en je lijkt elkaar maar niet te begrijpen? Wil je extra handvaten om goed te kunnen aansluiten bij je klant, collega of ketenpartner? Ga je voor beter contact met de ander en wil je het (verander) proces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden? Dan is deze workshop voor jou!

Leren signaleren in het kader van ondermijning

Docent: Mark Albers (Maandag®)

Als WMO-consulent kom je in contact met cliënten met allerlei achtergronden. Vaak verkeren ze in een kwetsbare positie. Helaas blijkt maar al te vaak dat ook criminelen dat door hebben en misbruik proberen te maken of maken van hen. Dat heeft als ondermijnend effect, dat zij geen hulp meer vragen of misbruik maken van de hulp die ze geboden wordt. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van mogelijke signalen van ondermijning, zodat je hulp kunt bieden en hen uit handen van de criminelen houdt.

Een beroepscompetentieprofiel Wmo consulent, is dat wenselijk, noodzakelijk...?

Door: Sandra Jacobs en Jacqueline Bakker (Stichting Wmo Consulenten Nederland)

Jouw werk als Wmo-consulent kent een lange geschiedenis en ook in de afgelopen jaren is er veel veranderd in het uitvoeren van die werkzaamheden en bijbehorende verantwoordelijkheden. En toch is Wmo-consulent geen vak, geen beroep, of toch wel?

Verslaving en de Wmo

Door: Eudice Josephia (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Verslaving en Wmo leidt vaak tot grote discussies. Maar hoe is de ondersteuning geregeld, voor menden met een verslaving, in de Wmo? Wanneer is er sprake van behandeling en wanneer is er sprake van ondersteuning? In deze workshop nemen wij jou mee in de Nederlandse verslavingszorg, de voorkomende verslavingen en de bijkomende problematiek.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag van 13 september in Zwolle? Dat kan via de onderstaande link

Programma

9.00 – 9.30 uur
Inloop en kennismaken met collega’s op het Netwerkplein

9.30 – 10.15 uur
Dagopening door inspirerend spreker

10.30 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12.15 – 13.15 uur
Pauze, een goed verzorgde lunch en diverse activiteiten op het Netwerkplein

13.15 – 15.00 uur
Workshop ronde 2

15.15 – 17.00 uur
Workshop ronde 3

17.00 uur
Naborrelen op het Netwerkplein


Locatie:

De Bijscholingsdag van 13 september vindt plaats in:
Lumen Hotel & Events
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle 

Inschrijven