Palliatief maar nog lang niet terminaal; de rol van de Wmo consulent

Door: Carolien Neefjes (Agora)

Het is voor mensen in de laatste fase van hun leven (of dat nu nog jaren duurt of een paar weken) erg belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen leven. Het is hiervoor van belang dat professionals, vanuit de zorg maar ook vanuit het sociaal domein, aansluiten bij de wensen en behoeften die mensen in de laatste fase van het leven hebben. Ook Wmo consulenten kunnen hierbij een rol spelen.

Wet verplichte GGZ; actualiteit in de werkpraktijk

Door: Lucy van der Linden

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Met de Wvggz krijgt de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden, dus in de thuissituatie. Wat betekent dit voor de uitvoering van de Wmo?

Werken met de wet in uw ene en uw hart in de andere hand

Door: Sandra M.E. Jacobs

In het werk als Wmo consulent bent u de verbindende factor tussen hulpvrager en hulpverstrekker en dat is een verantwoordelijke job. Het geven van maatwerkadviezen op basis van standaarden is hierin belangrijk, maar tevens moet u werken met de wet in uw ene en uw hart in de andere hand.

Toegepaste positieve gezondheid

Door: Marijn Pietersen

Positieve gezondheid is de nieuwe, meer volledige kijk op gezondheid en wordt steeds meer toegepast. De bredere kijk op gezondheid, waarbij niet de professional maar de cliënt de waarde ervan bepaalt, sluit aan bij de gekantelde gedachte binnen de zorg en het sociaal domein. Een must voor elke (zorg-)medewerker en consulent.

Eenzaamheid

Door: Eva Siderakis en Helmie Mulder (Nationaal Ouderen Fonds) en Maryse den Hollander (Movisie)

Hoe kunnen we samen eenzaamheid onder ouderen tegengaan?

Het Nationaal Ouderenfonds en Movisie zetten zich samen met bedrijven, overheden, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin iedere oudere betrokken is op een manier die hij of zij wenst. Doordat men steeds ouder wordt en langer thuis blijft wonen, stijgt de groep kwetsbare en eenzame ouderen.

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Welke uitspraken zijn er door de rechter gedaan over het uitvoeren van de Wmo 2015? De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is alweer een tijd van kracht. Tijd om de stand van zaken te bespreken aan de hand van de inmiddels gevormde rechtspraak.

Ouderenmishandeling

Door: Gerri Hansman

Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem dat langzaam maar zeker meer aandacht krijgt. In Nederland krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen te maken met ouderenmishandeling. Tegenwoordig worden mensen veelal thuis oud. Als Wmo consulent komt u daardoor vaker in aanraking met verschillende vormen van ouderenmishandeling.

Kindvoorzieningen, wat is uw rol als Wmo consulent?

Door: Dinie Haag en Ingrid Verhoeven

Herkent u dit ook? Bij meldingen voor kinderen heeft u in het onderzoek te maken met het kind zelf, maar daarnaast ook met het gezin, de ouders, behandelaars en leveranciers. De wensen ten aanzien van de voorzieningen kunnen soms behoorlijk uiteenlopen en niet altijd in overeenstemming zijn met de goedkoopst adequate eisen zoals u die als Wmo consulent geacht wordt te beoordelen.

Grijze gebieden tussen de Wlz en de Wmo

Door: Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Er bestaat een wirwar van regelgeving in de zorg, waarvan de grijze gebieden tussen Wlz en Wmo vaak het meest lastig zijn. Wanneer is er sprake van Wmo en wanneer van Wlz? Wat heeft dat voor consequenties voor alle partijen, zowel qua zorg maar ook financieel gezien? Wat zegt de wet hierover en wat betekent dat praktisch?

Coach uw collega (integraal)

Door: Nicolette de Wijn en Marret Wijnker (Co-care)

Jeugd- en Wmo professionals zijn over het algemeen niet in staat elkaar te coachen. Dat klinkt misschien vreemd want juist deze groep mensen is toch gewend om anderen te helpen? Dat klopt, maar om jouw collega professioneel en vanuit gelijkwaardigheid te ondersteunen heb je iets anders nodig, namelijk een coachende houding. En dat is te leren.

Wat zijn de grenzen aan de zorgplicht binnen de Wmo?

Door: Sharon Jongsma

In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van de burger. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als de burger er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening er nodig is.

Toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo 2015

Door: Arjen Keers en Rik de Zwaan

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaat al enige tijd. Langzamerhand begint ook het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg verder vorm te krijgen. Maar hoe kun je nu eigenlijk goed toezicht uitvoeren?

De omgekeerde verordening in de Wmo

Door: drs. Emile F.M. den Os

“Een praktische handleiding om integraal werken en laagdrempelige toegang in het sociaal domein tot stand te brengen.”
Gemeentelijk sociaal beleid staat sinds kort geheel in het teken van “omgekeerd denken en doen”. Maar wat houden deze termen nu praktisch in?

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag op 5 maart 2020 in Utrecht. Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop en informatiemarkt

9:30 – 10.30 uur
Opening door Wim Peters en Miquel Wijngaards ‘Manoeuvreren in de Wmo en Jeugd, zonder dat dat leidt tot bezwaar & beroep’

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze en informatiemarkt

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel en informatiemarkt

 

Locatie:
Hotel van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht

Inschrijven