Workshop  “Zitanalyse en antropometrie”

Door: Iris van Zandwijk

Hoe beoordeelt u hoe iemand goed zit en hoe meet u de lichaamsmaten ten behoeve voor het opstellen van een programma van eisen rolstoel. Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het analyseren van een (juiste) zithouding.

Workshop “Grijze gebieden tussen de Wlz en de Wmo” 

Door: Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Er bestaat een wirwar van regelgeving in de zorg, waarvan de grijze gebieden tussen Wlz en Wmo vaak het meest lastig zijn. Wanneer is er sprake van Wmo en wanneer van Wlz? Wat heeft dat voor consequenties voor alle partijen, zowel qua zorg maar ook financieel gezien? Wat zegt de wet hierover en wat betekent dat praktisch?

Workshop “LHBTI – WAT?!? OVER GENDER- EN SEKSUELE DIVERSITEIT” (integrale workshop)

Door: Yuri Ohlrichs

Meer weten over gender- en seksuele diversiteit en gerelateerde begrippen? In deze workshop worden onderwerpen als gendernormen, cultuur, dubbele moraal, seksuele gezondheid en riskant gedrag behandeld. Hierdoor wordt u zich bewust van het feit dat gendernormen de seksuele gezondheid beïnvloeden en mogelijk riskant gedrag stimuleren.

Workshop “Ontregel de zorg”

Door: Rita Verdonk

Wist u dat een zorgverlener gemiddeld minimaal 40% van de werktijd kwijt is aan administratie? Deze tijd kan niet worden besteed aan de patiënt! Dat is veel, en (extra) frustrerend wanneer administratie als onzinnig wordt ervaren. Bijvoorbeeld omdat informatie dubbel moet worden ingevuld, of omdat het doel ervan niet duidelijk is.

Workshop “Positieve gezondheid in de praktijk”

Door: Marijn Pietersen

Positieve gezondheid is de nieuwe, meer volledige, kijk op gezondheid en wordt steeds meer toegepast. De bredere kijk op gezondheid, waarbij niet de professional maar de cliënt de waarde ervan bepaalt, sluit aan bij de gekantelde gedachte binnen de zorg en het sociaal domein. Een must voor elke (zorg-)medewerker en consulent.

 

Workshop “Morele dilemma’s in de mantelzorg”

Door: Sharon Jongsma

Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma’s. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. Wat voor jou de beste keuze is, is dat niet altijd voor degene voor wie je zorgt. Omdat zorg verlenen en zorg ontvangen gepaard gaat met verbondenheid, is het belangrijk om stil te staan bij morele dilemma’s.

Workshop “Klachten zijn te voorkomen.. of niet?” 

Door: Jacobien Kleve

Regelmatig krijgen Wmo consulenten te maken met uitingen van ontevredenheid.  Cliënten maken bezwaar tegen een beslissing of ze dienen zelfs een klacht tegen u in. Deze workshop gaat over klachten.

Workshop “De omgekeerde verordening in de Wmo” 

Door: drs. Emile F.M. den Os en Iris van Zandwijk

Gemeentelijk sociaal beleid staat sinds kort geheel in het teken van “omgekeerd denken en doen”. Sla een gemeentelijke verordening, beleidsstuk of visiedocument erop na op het gebied van de Wmo, de schuldhulpverlening of Jeugdzorg of u vindt er wel termen in als ‘integraal werken’, ‘toegankelijkheid’, ‘de burger centraal stellen’, ‘hulp bereikbaar maken’, ‘zorgvuldige overheid’ en nog veel meer.

Workshop “Ethische dilemma’s” 

Door: Yvon Steur en Charlotte Müller (WWZ-Academie)

Elke professional ervaart ethische dilemma’s. Dilemma’s waarbij de eigen waarden en normen, de persoonlijke overtuigingen, botsten met wat u op de werkvloer en bij uw cliënt tegenkomt. Hoe daarin te handelen, waarbij u zowel recht doet aan u zelf, uw cliënt en uw werkgever? Dat is een vraag waarop deze workshop u het antwoord aan den lijve laat ondervinden.

 

Workshop “Actualiteitencollege”

Door: Wim Peters

Welke uitspraken zijn er door de rechter gedaan over het uitvoeren van de WMO 2015? De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is alweer een tijd van kracht. Tijd om de stand van zaken te bespreken aan de hand van de inmiddels gevormde rechtspraak.

Workshop “Dementie”

Door: Det Nederlof

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen in de hersenen. Maar wat is dementie eigenlijk? Is alzheimer hetzelfde als dementie? Wanneer wordt vergeetachtigheid een ziekte?

Workshop “Bijna 18 jaar en dan?” (integrale workshop)

Door: Nicolet Antonissen en Sanne van Rossum

Veel jongeren kijken er naar uit om 18 jaar te worden. Zelf mogen beslissen! Veel jongeren leren dat op een natuurlijke manier met vallen en opstaan en steun van hun omgeving. Wat komt er allemaal op je af? Vaak hebben jongeren en ouders dat niet duidelijk.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag in Zwolle op 25 juni? Dat kan via onderstaande button.