Workshop “Positieve gezondheid in de praktijk”

Positieve gezondheid is de nieuwe, meer volledige, kijk op gezondheid en wordt steeds meer toegepast. De bredere kijk op gezondheid, waarbij niet de professional maar de cliënt de waarde ervan bepaalt, sluit aan bij de gekantelde gedachte binnen de zorg en het sociaal domein. Een must voor elke (zorg-)medewerker en consulent.

Workshop "Ouderenmishandeling"

Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem dat langzaam maar zeker meer aandacht krijgt. In Nederland krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen te maken met ouderenmishandeling. Vaak begint het klein maar het risico bestaat dat het van kwaad tot erger wordt. Soms is heel duidelijk dat sprake is van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld als iemand financieel misbruik maakt van de kwetsbaarheid van de oudere die daar weerloos tegenover staat. Veel vaker bevindt de mishandeling zich in een grijs gebied.

Workshop "Toezicht op de Wmo"

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaat al enige tijd. Langzamerhand begint ook het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg toe te nemen. Wat zijn de wetenschappelijke en wettelijke kaders van toezicht op de Wmo?

Workshop "Ontregel de Zorg"

Wist u dat een zorgverlener gemiddeld minimaal 40% van de werktijd kwijt is aan administratie? Deze tijd kan niet worden besteed aan de patiënt!  Dat is veel, en (extra) frustrerend wanneer administratie als onzinnig wordt ervaren.

Workshop “Grijze gebieden tussen de Wlz en de Wmo” 

Er bestaat een wirwar van regelgeving in de zorg, waarvan de grijze gebieden tussen Wlz en Wmo vaak het meest lastig zijn. Wanneer is er sprake van Wmo en wanneer van Wlz? Wat heeft dat voor consequenties voor alle partijen, zowel qua zorg maar ook financieel gezien? Wat zegt de wet hierover en wat betekent dat praktisch?

Workshop “Klachten zijn te voorkomen.. of niet?”

Regelmatig krijgen Wmo consulenten te maken met uitingen van ontevredenheid.  Cliënten maken bezwaar tegen een beslissing of ze dienen zelfs een klacht tegen u in. Deze workshop gaat over klachten. Wat veroorzaakt een klacht? Is een klacht te voorkomen? En wat roept een klacht bij u zelf op?

Workshop "Kindervoorzieningen, tot hoever binnen de Wmo?"

Herkent u dit ook? Bij meldingen voor kinderen heeft u in het onderzoek te maken met het kind zelf, maar daarnaast ook met het gezin, de ouders en evt. broers en zusjes, verdere familie, behandelaars, leveranciers, begeleiders, medewerkers van kinderdagverblijven, én andere ouders. De wensen ten aanzien van de voorzieningen kunnen soms behoorlijk uiteenlopen en niet altijd in overeenstemming zijn met de goedkoopst adequate eisen zoals u die als Wmo consulent geacht wordt te beoordelen.

Workshop “De omgekeerde verordening in de Wmo”

“Een praktische handleiding om integraal werken en laagdrempelige toegang in het sociaal domein tot stand te brengen.” Gemeentelijk sociaal beleid staat sinds kort geheel in het teken van “omgekeerd denken en doen”. Sla een gemeentelijke verordening, beleidsstuk of visiedocument erop na op het gebied van de Wmo, de schuldhulpverlening of Jeugdzorg of u vindt er wel termen in als ‘integraal werken’, ‘toegankelijkheid’, ‘de burger centraal stellen’, ‘hulp bereikbaar maken’, ‘zorgvuldige overheid’ en nog veel meer.

Workshop “Actualiteitencollege”

Welke uitspraken zijn er door de rechter gedaan over het uitvoeren van de WMO 2015? De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is alweer een tijd van kracht. Tijd om de stand van zaken te bespreken aan de hand van de inmiddels gevormde rechtspraak.

Workshop "Resultaatgericht indiceren en pgb"

Bij resultaatgericht indiceren gaan gemeenten uit van een resultaat en niet van bijvoorbeeld een aantal uren. Veel gemeenten hanteren deze werkwijze al en een wetsvoorstel om dit juridisch mogelijk te maken, wordt naar verwachting het najaar van 2019 besproken in de Tweede Kamer.

Wat is dementie?

“Als het dwalen van de geest ook dwalen wordt in daden, en bekende wegen worden onbekende paden. Dan komt somberheid in huis en moet je naar gevoelens raden.” Komt u dit als Wmo consulent ook tegen? Iemand die ‘verward’ is, er onverzorgd uitziet en niet meer weet wat hij moet? Herkent u de signalen van dementie? En weet u dan wat u kunt doen?

Workshop "Bijna 18 jaar en dan?" (integrale workshop)

Veel jongeren kijken er naar uit om 18 jaar te worden. Zelf mogen beslissen! Veel jongeren leren dat op een natuurlijke manier met vallen en opstaan en steun van hun omgeving. Wat komt er allemaal op je af? Vaak hebben jongeren en ouders dat niet duidelijk. Er is een kwetsbare groep jongeren die al voor hun 18e jaar een beroep doet op een vorm van jeugdhulp. Kan dat doorgaan na je 18e jaar?

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag op 21 november 2019 in Den Bosch. Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop

9:30 – 10.30 uur
Opening

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel

 

Locatie:
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Inschrijven