(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PL4B7C6');

De schutting tussen de Jeugdwet en de Wmo

Door: Alieke Roest (docent Kenniscentrum WMO) en Anja Dijkhuis (docent Kenniscentrum WMO en Dijkhuis Training)

Er bestaat veel onduidelijkheid over wanneer iets onder de Jeugdwet valt en wanneer onder de Wmo. Zowel de Jeugdconsulent als de Wmo consulent spreken elk hun eigen taal. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de taal van de ander.

Levensloop en eenzaamheid: de samenhang

Door: Irene Campfens (Verhalenbaas)

De generatie waartoe mensen behoren, de manier waarop mensen hun leven inrichten en de keuzevrijheid die zij daarin wel/niet hebben, bepalen (gedeeltelijk) de kans op eenzaamheid. Alle fases in het leven en de kansen en uitdagingen die mensen daarin tegenkomen, zijn van invloed op het (zo nu en dan of langdurig) ervaren van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Eenzaamheid verdient een normvrije en open dialoog.

Slim indiceren bij begeleiding

Door: Ingeborg Tros (Ingeborg Tros trainingen)

We moeten 15 minuten per dag ventileren van de overheid tegen corona. Maar moeten we als overheid ook uren geven aan de begeleiding zodat de inwoner zijn dagelijkse beslommeringen kan “ventileren”? En hoe gaan we om met de zorgaanbieder die steeds aangeeft dat de inwoner is gegroeid maar dat de doelen niet zijn behaald?
Bekruipt u ook wel eens het gevoel dat u begeleiding eigenlijk niet kan afschalen of stoppen?

Stress-sensitief werk

Door: Crystal Ziel (Arbo Vitae)

Stress-sensitief werk is een werkwijze waarbij u optimaal resultaat behaalt met de begeleiding van kwetsbare doelgroepen. Dit doet u door rekening te houden met de gevolgen van stress op het denken en het doen van uw cliënten én door uw interventie zo aan te bieden dat deze aansluit bij de mogelijkheden van een cliënt met chronische stress.

Beschermd wonen

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Beschermd wonen is een onderwerp dat op dit moment door centrumgemeenten wordt uitgevoerd maar op termijn bij elke gemeente terecht komt. Er valt veel over beschermd wonen te zeggen. Daarom voor diegenen die nu al beschermd wonen indiceren, voor hen die misschien in de toekomst beschermd wonen gaan indiceren of voor diegenen die er meer van willen weten, een workshop speciaal gericht op beschermd wonen. Deze workshop brengt u in één keer globaal op de hoogte van alle ins en outs van beschermd wonen.

Complexe woningaanpassingen

Door: Milou van der Ploeg (docent Kenniscentrum WMO)

Deze workshop gaat in op het indiceren van complexe woningaanpassingen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in het opstellen van een programma van eisen aanbouw. Ook zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek en zal de discussie op gang worden gebracht over verhuizen dan wel aanpassen; tot hoe ver gaat u?!

Het is ook mogelijk om een eendaagse training over Complexe woningaanpassingen te volgen. De training vindt plaats op dinsdag 14 december en wordt verzorgd door docent Milou van der Ploeg.

Focus op eigen kracht, vanuit positieve gezondheid

Door: Marijn Pietersen (docent Kenniscentrum WMO)

In deze workshop maakt u kennis met het model van positieve gezondheid en de toepassing ervan. U leert gesprekstechnieken en vraagstellingen die u als consulent of hulpverlener kunt inzetten om het gesprek met de cliënt of burger te voeren volgens de filosofie van positieve gezondheid.

LVB en niet zichtbare symptomen

Door: Nicole Evers (docent Jeugdprofessionals Nederland)

Mensen met een licht verstandelijke beperking worden vaak overschat doordat hun verbale en performale IQ niet in balans is. Zij zijn vaak in staat anderen te laten denken dat ze zaken onder controle hebben, geen moeilijkheden ervaren en de wereld om hen heen te begrijpen. 
Wanneer zij woorden echter moeten omzetten in daden, kan hun beperking om de hoek komen kijken. Hulp vragen staat misschien gelijk aan toegeven dat je het niet kan, waardoor eventuele problemen nog groter kunnen worden.

Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Met de invoering van de Wmo 2015 en de Wlz was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In de afbakening tussen beide wetten blijven echter nog steeds onduidelijkheden bestaan. In beginsel kan iemand slechts in een beperkt aantal gevallen gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 en Wlz. Maar; wanneer is er nu precies sprake van Wmo en wanneer van Wlz?

Laaggeletterdheid binnen de Wmo; is uw verslag goed leesbaar voor de cliënt?

Door: Nynke Benedictus (Nynke Benedictus Advies)

In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners moeite met lezen en schrijven. Uit onderzoek komt naar voren dat deze inwoners meer gebruik van zorg maken. De kans is groot dat u wekelijks meerdere inwoners spreekt die hier moeite mee hebben. Weet u dit en houdt u hier ook rekening mee met het schrijven van uw gespreksverslag? Een gespreksverslag is voor deze inwoners vaak één letterbrij.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Door: Anja Dijkhuis (Dijkhuis Training)

Elke professional kan in zijn of haar werk situaties tegenkomen die vragen oproepen over de veiligheid van cliënten. Deze workshop richt zich op het werken met de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor u als professional in de dagelijkse praktijk? Tijdens deze workshop krijgt u handvaten hoe om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Rechtbanken, maar ook de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, doen regelmatig uitspraken die relevant zijn voor al diegenen die de Wmo 2015 uitvoeren. Niet alleen vertellen ze iets over hoe de rechter naar gemeentelijke besluitvorming kijkt, maar regelmatig wordt er een uitspraak gedaan die direct invloed heeft op de uitvoeringspraktijk.

Wmo consulent; eindelijk een officieel beroep

Door: Miquel Wijngaards (directeur Kenniscentrum WMO)

Wmo consulenten verzorgen de toegang tot zorg die vanuit gemeenschapsgelden wordt gefinancierd. De focus ligt op laagdrempeligheid, vindbaarheid en toegankelijkheid maar ook zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. De wet Wmo bestaat nu al jaren en niet alle doelen zijn nog gerealiseerd. Geconstateerd kan worden dat de Wmo consulent als poortwachter met grote uitdagingen wordt geconfronteerd en zich beweegt in een complex zorgveld waarin meerdere belangen spelen en fricties niet ongewoon zijn. Tot op heden is het vak Wmo consulent onbeschermd.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:30 – 10.00 uur
Inloop en informatiemarkt

10:00 – 10.15 uur
Opening

10:30 – 12.00 uur
Workshop ronde 1

12:00 – 13.00 uur
Lunchpauze en informatiemarkt

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 2

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 3

17:00
Informatiemarkt en naborrelen 

Locatie:
De Bijscholingsdag op 16 november vindt (zolang de maatregelen het toelaten) fysiek plaats in:
Lumen Eventcenter
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Inschrijven