(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PL4B7C6');

De schutting tussen de Jeugdwet en de Wmo

Door: Alieke Roest (docent Kenniscentrum WMO) 

Er bestaat veel onduidelijkheid over wanneer iets onder de Jeugdwet valt en wanneer onder de Wmo. Zowel de Jeugdconsulent als de Wmo consulent spreken elk hun eigen taal. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de taal van de ander.

Omgaan met dementie in het werkveld

Door: Lisa de Kramer

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Het is een ingewikkelde ziekte die zowel bij de persoon zelf als bij de omgeving veel vragen oproept. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk zal toenemen door de naderende vergrijzing. Ook als Wmo consulent krijgt u in toenemende mate te maken met mensen met dementie.

Deep Democracy

Door: Han Rottink (docent Kenniscentrum WMO)

Ieder samenwerkingsverband neemt geregeld besluiten. De kwaliteit van een besluit wordt mede bepaald door de manier waarop je dat besluit neemt. Als u een beslissing eenzijdig en snel neemt, ontstaat naderhand vaak ‘ruis op de lijn’ en loopt u het risico dat het besluit niet (goed) wordt uitgevoerd. Als u rekening wilt houden met alle meningen, kan het lang duren voordat er überhaupt een besluit valt en is het besluit wellicht een ‘slap’ compromis dat het doel onvoldoende dient.

Beschermd wonen

Door: Eudice Josephia (docent Kenniscentrum WMO)

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de eerste grote verandering rondom Beschermd Wonen sinds de decentralisatie. De komende twee jaren zal er nog meer gaan veranderen rondom Beschermd wonen. Denk hierbij aan de verdere decentralisatie van Beschermd wonen naar alle gemeenten en het woonplaatsbeginsel. Beschermd wonen roept vaak veel vragen op.

Complexe woningaanpassingen

Door: Milou van der Ploeg (docent Kenniscentrum WMO)

Deze workshop gaat in op het indiceren van complexe woningaanpassingen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in het opstellen van een programma van eisen aanbouw. Ook zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek en zal de discussie op gang worden gebracht over verhuizen dan wel aanpassen; tot hoe ver gaat u?!

Het is ook mogelijk om een eendaagse training over Complexe woningaanpassingen te volgen.

Focus op eigen kracht, vanuit positieve gezondheid

Door: Cynthia Meevis (de Leefstijl academie)

In deze workshop maakt u kennis met het model van positieve gezondheid en de toepassing ervan. U leert gesprekstechnieken en vraagstellingen die u als consulent of hulpverlener kunt inzetten om het gesprek met de cliënt of burger te voeren volgens de filosofie van positieve gezondheid.

De Gordonmethode: Hinderpalen in de communicatie

Door: Sharon Jongsma (docent Kenniscentrum WMO)

De Gordon methode verschaft inzicht in hoe het proces van communiceren verloopt en hoe we dit door het aanleren van een aantal vaardigheden kunnen beïnvloeden. Daardoor leren we onder andere hoe we hardnekkige misverstanden kunnen ophelderen, andere mensen met hun ongewenste gedrag kunnen confronteren, hoe we beter kunnen samenwerken en hoe we verstoorde relaties kunnen herstellen.

Begeleiding & Wmo - versterken van onafhankelijkheid

Door: Alieke Roest (docent Kenniscentrum WMO) 

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom er zoveel mensen in de Wmo een indicatie begeleiding voor langere tijd hebben en of hier iets aan te doen is? Hoe stimuleert u eigen kracht en hoe maakt u cliënten weer onafhankelijk. Leer in deze workshop hoe u mensen in hun kracht zet en los van hun beperking onafhankelijk kunt maken en weerbaar.

Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Met de invoering van de Wmo 2015 en de Wlz was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In de afbakening tussen beide wetten blijven echter nog steeds onduidelijkheden bestaan. In beginsel kan iemand slechts in een beperkt aantal gevallen gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 en Wlz. Maar; wanneer is er nu precies sprake van Wmo en wanneer van Wlz?

Kindvoorzieningen, wat is uw rol als Wmo consulent?

Door: Dinie Haag

Herkent u dit ook? Bij meldingen voor kinderen heeft u in het onderzoek te maken met het kind zelf, maar daarnaast ook met het gezin, de ouders, behandelaars en leveranciers. De wensen ten aanzien van de voorzieningen kunnen soms behoorlijk uiteenlopen en niet altijd in overeenstemming zijn met de goedkoopst adequate eisen zoals u die als Wmo consulent geacht wordt te beoordelen.

Laaggeletterdheid binnen de Wmo; is uw verslag goed leesbaar voor de cliënt?

Door: Nynke Benedictus (Nynke Benedictus Advies)

In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners moeite met lezen en schrijven. Uit onderzoek komt naar voren dat deze inwoners meer gebruik van zorg maken. De kans is groot dat u wekelijks meerdere inwoners spreekt die hier moeite mee hebben. Weet u dit en houdt u hier ook rekening mee met het schrijven van uw gespreksverslag? Een gespreksverslag is voor deze inwoners vaak één letterbrij.

Grip op lastige cliënten

Door: Cynthia Meevis (de Leefstijl academie)

Weerstand en onbegrepen gedrag komen in het Sociaal Domein vaak voor. Als consulent heeft u namelijk regelmatig te maken met sterke emoties als boosheid, teleurstelling en verdriet. Door middel van deze interactieve workshop, waarin u leert werken met de Roos van Leary, leert u dit gedrag te beïnvloeden en het gedragspatroon te doorbreken.

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Rechtbanken, maar ook de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, doen regelmatig uitspraken die relevant zijn voor al diegenen die de Wmo 2015 uitvoeren. Niet alleen vertellen ze iets over hoe de rechter naar gemeentelijke besluitvorming kijkt, maar regelmatig wordt er een uitspraak gedaan die direct invloed heeft op de uitvoeringspraktijk.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop en informatiemarkt

9:30 – 9.45 uur
Opening

10:00 – 11.45 uur
Workshop ronde 1

11:45 – 12.45 uur
Lunchpauze en informatiemarkt

12:45 – 14.30 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.45 uur
Workshop ronde 3

16:45 uur
Informatiemarkt en naborrelen 


Locatie:

De Bijscholingsdag op 15 maart 2022 vindt (zolang de maatregelen het toelaten) fysiek plaats in:
Hotel van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht

Inschrijven