Workshop “Toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo 2015”

Door: Arjen Keers en Rik de Zwaan

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaat al enige tijd. Langzamerhand begint ook het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg verder vorm te krijgen. Maar hoe kun je nu eigenlijk goed toezicht uitvoeren? Tijdens deze workshop wordt ingegaan op wat toezicht eigenlijk is, wetgeving, wetenschappelijke inzichten omtrent toezicht, rol en houding tijdens toezicht en verschillende fases in het toezicht. De workshop gaat specifiek in op het toezicht op kwaliteit. Er worden daarnaast vooral voorbeelden gegeven uit de praktijk om meer inzicht te verkrijgen en er wordt expliciet ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan en de eigen praktijk te toetsen aan de kaders.

Na deze workshop:

  • Heeft u globaal inzicht in wetgeving en wetenschappelijke inzichten omtrent toezicht;
  • Kent u de verschillende fases van toezicht;
  • Heeft u handvatten over hoe u zich kan opstellen en handelen als toezichthouder;
  • Heeft u inzicht in hoe toezicht een plek kan hebben in het zicht houden op de kwaliteit van zorg.