(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PL4B7C6');

Workshop “Palliatief maar nog lang niet terminaal; de rol van de Wmo consulent”

Door: Carolien Neefjes en Julia Hulshof (Agora)

Nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, speelt ook de laatste levensfase zich steeds vaker af in de thuissituatie. Ook zullen er in de toekomst minder mantelzorgers zijn in verband met de toenemende vergrijzing. Deze ontwikkelingen raken natuurlijk heel duidelijk de thuissituatie van burgers, en dus de dagelijkse praktijk van de Wmo consulent. Het doel van de Wmo is namelijk om burgers te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Het is voor mensen in de laatste fase van hun leven (of dat nu nog jaren duurt of een paar weken) erg belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen leven. Het is hiervoor van belang dat professionals, vanuit de zorg maar ook vanuit het sociaal domein, aansluiten bij de wensen en behoeften die mensen in de laatste fase van het leven hebben. Ook Wmo consulenten kunnen hierbij een rol spelen. Tijdens deze workshop leert u meer over de rol die u kan hebben als Wmo consulent.

Na deze workshop:

  • Weet u onderscheid te maken in de urgentie van het vraagstuk;
  • Bent u zich bewust van wat palliatieve ondersteuning is;
  • Kent u de ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging;
  • Weet u wat de rol van de Wmo consulent kan zijn bij palliatieve ondersteuning.