Workshop “LHBTI – WAT?!? OVER GENDER- EN SEKSUELE DIVERSITEIT” (integrale workshop)

Door: Yuri Ohlrichs

Meer weten over gender- en seksuele diversiteit en gerelateerde begrippen? In deze workshop worden onderwerpen als gendernormen, cultuur, dubbele moraal, seksuele gezondheid en riskant gedrag behandeld. Hierdoor wordt u zich bewust van het feit dat gendernormen de seksuele gezondheid beïnvloeden en mogelijk riskant gedrag stimuleren.

Doelgroep:

Zowel Wmo consulenten als Jeugdconsulenten en Jeugdprofessionals.

Niveau training:

Basis

Na deze workshop

  • Heeft u meer kennis over de concepten gender- en seksuele diversiteit en gerelateerde begrippen.
  • Begrijpt u hoe gendernormen en -waarden op diverse manieren relaties en seksualiteit beïnvloeden.
  • Weet u welke specifieke seksuele gezondheidsrisico’s LHBT-jongeren lopen.
  • Heeft u inspiratie opgedaan voor het omgaan met gender- en seksuele diversiteit in het werken met jongeren.