Workshop “Indiceren begeleiding”

Door: Dinie Haag (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Hoe indiceer je begeleiding zonder dat er een duidelijk normenkader is, zoals bij huishoudelijke hulp? Hoe bepaal je of de gevraagde ondersteuning valt onder de Wmo? Hoe motiveer je de inzet van de maatwerkvoorziening begeleiding?
Hier gaan we mee aan de slag tijdens de workshop met behulp van de wet en jurisprudentie gaan we aan de slag met een casus.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Voor en nadelen van het missen van een normenkader;
  • Onderzoek bij de maatwerkvoorziening begeleiding;
  • Bepalen of een hulpvraag onder de Wmo valt of niet;
  • Het maken van een adequate afweging bij maatwerkvoorziening begeleiding;
  • Hoe bepaal je de hoogte en zwaarte van de indicatie begeleiding.

Na deze workshop:

  • Na deze workshop heeft u meer handvaten voor het indiceren van begeleiding en bent u in staat een adequaat onderzoek te doen en een goede afweging te maken.

“De meerwaarde voor deze workshop is dat een consulent zich sterker voelt in het indiceren van begeleiding en daardoor tot een beter onderzoek en een adequate overweging komt. Dit helpt de consulent ook in de communicatie naar de client en de zorgaanbieder.”

Kennisniveau training: Verdiepingstraining