Workshop “Grijze gebieden tussen de Wlz en de Wmo” 

Door: Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Er bestaat een wirwar van regelgeving in de zorg, waarvan de grijze gebieden tussen Wlz en Wmo vaak het meest lastig zijn. Wanneer is er sprake van Wmo en wanneer van Wlz? Wat heeft dat voor consequenties voor alle partijen, zowel qua zorg maar ook financieel gezien? Wat zegt de wet hierover en wat betekent dat praktisch?

Iedere Wmo consulent komt deze vragen wel eens tegen. Tijdens deze workshop wordt hierop in gegaan en wordt er zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er binnen de regelgeving bestaat.

Na deze workshop:

  • Weet u welke mogelijkheden er zijn voor wat betreft Wlz-zorg thuis
  • Bent u in staat burgers beter te informeren over verschil Wmo-Wlz thuis
  • Kunt u cliënten informeren over consequenties v.w.b. eigen bijdrage Wmo en Wlz
  • Weet u wat ‘zorgval’ is en hoe dit op te lossen
  • Weet u hoe de overheid in de (nabije) toekomst meer maatwerk gaat bieden