Workshop “De mens achter de vluchteling” 

Door: Rümaine Garcia

“Niemand kiest ervoor vluchteling te zijn, maar wij hebben wel de keuze hoe wij hen helpen” – Filippo Grandi (Hoge commissaris voor vluchtelingen)
Deze interactieve workshop is voor alle professionals die werken met vluchtelingen of geïnteresseerd zijn in de doelgroep. Het sluit bij jou aan als jij benieuwd bent naar aandachtspunten in de begeleiding op basis van de verschillende fases waarin een vluchteling zich kan bevinden. Het is een geschikte workshop voor jou als jij handreikingen wilt in het opzetten van interetnische netwerken rondom vluchtelingen. Je wilt je echt inschrijven als jij niet alleen van theorie houdt, maar ook van interactie, uitwisselen van ervaringen en aan de slag wilt gaan met casuïstiek.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Algemene kennis over de grootste vluchtelingen stroming momenteel (Oekraine, Syrie, Noord-Afrika, Eritrea);
  • De basisbehoeften van vluchtelingen in de begin periode in Nederland wordt uitgelicht;
  • Een stukje over traumasensitiefwerken obv theorie Window of Tolerance;
  • De verschillende fases waarin vluchtelingen zich kunnen bevinden en hoe jij als professional hierbij kan aansluiten;
  • Inzetten van een interetnisch netwerk.

Na deze workshop:

  • Heeft de deelnemer kennis over de verschillende begeleidingsfases van vluchtelingen. Wat zijn de aandachtspunten en (basis)behoeften per fase;
  • Weet de deelnemer wat traumasensitiefwerken inhoud;
  • Weet de deelnemer wat een interetnisch netwerk is en de toegevoegde waarde daarvan.
  • Bezit de deelnemer over vaardigheden met betrekking tot cultuursensitief contact maken en het begeleiden van vluchtelingen;
  • Bezit de deelnemer over vaardigheden met betrekking tot het opzetten van een interetnisch netwerk.

“Het is een interactieve training. Voldoende afwisseling tussen theorie, uitwisselen van ervaringen, samen oefeningen doen.”
“In de training worden praktijkvoorbeelden gebruikt en de trainer spreekt de ‘taal’ van de professional.”
“Geen valse belofte de trainer staat voor W!SDM (Werk Intercultureel, Sensitief en Deskundig met Migranten en vluchtelingen) en na afloop van deze training kan je dat ook!”

Kennisniveau training: Basistraining ten aanzien van het onderwerp

Deze workshop wordt gegeven door:

Rümaine Garcia.

 

Kennisniveau van de training:

Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

 

Deelnemen aan deze workshop?

U kunt zich hier aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag en direct de workshops van uw voorkeur selecteren.

 

Wilt u de rest van het programma bekijken?

Bekijk dan hier de overige workshops van de Nationale Bijscholingsdag in Zwolle.

 

Afbeelding van docent Rümaine Garcia