Workshop “Complexe woningaanpassingen”

Door: Iris van Zandwijk (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Deze workshop gaat in op het indiceren van complexe woningaanpassingen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in het opstellen van een programma van eisen aanbouw. Ook zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek en zal de discussie op gang worden gebracht over verhuizen dan wel aanpassen; tot hoe ver gaat u?!

Na deze workshop:

  • Bent u in staat om een programma van eisen op te stellen ten behoeve van een aanbouw;
  • Weet u welke mogelijkheden er zijn tussen verhuizen danwel aanpassen;
  • Kunt u een afweging maken tussen unit, aanbouw of eventuele andere creatieve oplossingen.

“Interactief met elkaar buigen over complexe woningaanpassingen.”

Kennisniveau training:  Verdiepingstraining

Het is ook mogelijk om een eendaagse training over Complexe woningaanpassingen te volgen.