Workshop “Afbakening Wmo en Wlz” 

Door: Marlies Groot Nibbelink

De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd soepel. Door de financiële verandering en de wijzigingen in de wetten is er onder burgers, zorgverleners en consulenten onduidelijkheid ontstaan. Er bestaat overlap tussen de Wmo en de Wlz, maar wanneer is welke wet aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? En wat is het moment om een burger door te verwijzen naar de Wlz? Hoe ga je dat gesprek aan en welke consequenties heeft dat voor de burger?

Iedere Wmo consulent heeft in haar werk te maken met de afbakening van wetten. Tijdens deze workshop wordt er in gegaan op de afbakening tussen de Wmo en Wlz en krijgt u antwoorden op bovenstaande vragen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Korte introductie van de Wlz;
  • Het verschil in beoordelen;
  • De onderverdeling van maatwerkvoorzieningen bij een Wlz-indicatie;
  • Het gesprek aangaan met de burger en haar netwerk;
  • De voor- en nadelen van een Wlz-indicatie;

Na deze workshop:

  • Heeft u voldoende kennis van de Wlz, waardoor u burgers goed kunt informeren;
  • Bent u in staat om te beoordelen wanneer een maatwerkvoorziening onder de Wmo valt en wanneer onder de Wlz;
  • Weet u hoe en wanneer u vanuit de Wmo kunt doorverwijzen naar de Wlz;
  • Heeft u handvatten gekregen hoe u het gesprek met de burger en haar netwerk kunt aangaan over de Wlz;
  • Bent u in staat om opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

”Door de gekregen handvatten en opgedane kennis uit de workshop voel ik mij meer op mijn gemak als ik het gesprek aan ga met de inwoner over de Wet langdurige zorg.” – Deelnemer Nationale Bijscholingsdag WMO Consulenten

Kennisniveau training: Basistraining ten aanzien van het onderwerp

Deze workshop wordt gegeven door:

Marlies Groot Nibbelink

 

Kennisniveau van de training:

Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

 

Deelnemen aan deze workshop?

U kunt zich hier aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag en direct de workshops van uw voorkeur selecteren.

 

Wilt u de rest van het programma bekijken?

Bekijk dan hier de overige workshops van de Nationale Bijscholingsdag in Den Bosch.