Workshop “Actualiteitencollege”

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Welke uitspraken zijn er door de rechter gedaan over het uitvoeren van de Wmo 2015?

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is alweer een tijd van kracht. Tijd om de stand van zaken te bespreken aan de hand van de inmiddels gevormde rechtspraak. In deze workshop wordt de meest relevante jurisprudentie in het kader van de Wmo 2015 besproken, waarbij er ook aandacht wordt besteed aan belangrijke oudere jurisprudentie, die nog steeds van toepassing is. Na deze workshop bent u helemaal up-to-date wat betreft de (nieuwste) jurisprudentie en weet u wat daarvan de consequenties zijn voor de praktijk.