Workshop “Wet verplichte ggz; actualiteit in de werkpraktijk”

Door: Lucy van der Linden

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Met de Wvggz krijgt de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte psychiatrische zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden, dus in de thuissituatie. Wat betekent dit voor de uitvoering van de Wmo? Met welke ketenpartijen krijgt u mogelijk te maken? Wat zijn rechten en plichten van de klant? Wilt u snel up-to-date zijn over de Wet verplichte ggz? Tijdens deze workshop gaat u hier actief mee aan de slag.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Kaders van de Wet verplichte ggz
  • Doelstellingen Wvggz
  • Wat verstaan we onder verplichte/onvrijwillige zorg binnen de Wvggz?
  • Ketensamenwerking
  • Uw eigen werkpraktijk en de Wvggz

Na de workshop:

  • Bent u bekend met de doelgroep die binnen de Wvggz valt;
  • Heeft u een overzicht van de rode draad van de Wvggz;
  • Weet u op hoofdlijnen wat de Wvggz voor uw werkpraktijk betekent.

Niveau:

Basis