Workshop “Signaleren en handelen bij ouderenmishandeling”

Door: Gerri Hansman

Als Wmo consulent maak je deel uit van de professionele zorgketen in het Sociaal Domein en kun je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmishandeling. Dat is hard nodig van de cijfers geven aan dat 1 op de 20 ouderen kans loopt om slachtoffer de worden van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling dus komt veel vaker voor dan dat we zien.

Je kan als Wmo consulent daarom een groot verschil maken door niet weg te kijken, maar alert te zijn op signalen en risicofactoren die leiden of kunnen leiden tot onveilige thuissituaties van ouderen.

Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem dat langzaam maar zeker meer aandacht krijgt. Soms is heel duidelijk dat sprake is van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld als iemand financieel misbruik maakt van de kwetsbaarheid van die oudere die daar weerloos tegenover staat. Veel vaker bevindt de mishandeling zich in een grijs gebied en is het belangrijk dat jij weet als Wmo consulent welke vervolgstappen je kan nemen.

Na deze workshop:

  • Bent u zich bewust van de aard en omvang van ouderenmishandeling;
  • Kunt u signalen herkennen en weet u u als wmo consulent hoe u kunt handelen bij signalen van ouderenmishandeling;
  • Kent u de vier slachtofferprofielen;
  • Bent u in het bezit van signaleringslijsten en verdiepingsvragen;
  • Heeft u inzicht in hoe u in gesprek kunt gaan bij een vermoeden van onveiligheid;
  • Heeft u kennis van de vervolgroutes en wanneer u op grond van de Meldcode melding doet bij Veilig Thuis.

Kennisniveau training: Basistraining ten aanzien van het onderwerp

Deze workshop wordt gegeven door:

Gerri Hansman

 

Kennisniveau van de training:

Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

 

Deelnemen aan deze workshop?

U kunt zich hier aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag en direct de workshops van uw voorkeur selecteren.

 

Wilt u de rest van het programma bekijken?

Bekijk dan hier de overige workshops van de Nationale Bijscholingsdag in Den Bosch.