Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

WMO Consulenten Nederland verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. WMO Consulenten Nederland gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt WMO Consulenten Nederland deze persoonsgegevens om cursisten te informeren over opleidingen en trainingen en om jaarlijkse bijscholingsdagen te organiseren. WMO Consulenten Nederland vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. WMO Consulenten Nederland gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. WMO Consulenten Nederland geeft de door zijn klanten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor WMO Consulenten Nederland om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. WMO Consulenten Nederland sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. WMO Consulenten Nederland adviseert cursisten en klanten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

WMO Consulenten Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een opleiding/training of bijscholingsdag beëindigd wordt, verwijdert WMO Consulenten Nederland de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart WMO Consulenten Nederland de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

BEVEILIGING EN AANSPRAKELIJKHEID

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft WMO Consulenten Nederland beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website. WMO Consulenten Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de WMO Consulenten Nederland website zijn verbonden. WMO Consulenten Nederland kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

INZAGE, WIJZIGEN, VERWIJDERING, KLACHTEN, GEEN PRIJS STELT OP VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor vragen over het privacybeleid van WMO Consulenten Nederland, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met WMO Consulenten Nederland opnemen via info@wmoconsulentennederland.nl. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@wmoconsulentennederland.nl aangeven. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van WMO Consulenten Nederland. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via info@wmoconsulentennederland.nl. Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.