(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PL4B7C6');

Privacyverklaring Sollicitanten

WMO Consulenten Nederland verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Ook verzamelen wij uw gegevens vanaf het moment dat u een sollicitatie via onze website verstuurd, of uw sollicitatie door ons wordt ontvangen per mail. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

WAAROM
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder arbeidsbemiddeling, baangarantietrajecten, werving & selectie, traineeships en Inservice-trajecten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een tijdelijke of vaste baan, of voor de beoordeling van geschiktheid tot deelname aan baangarantietrajecten, een traineeship of Inservice-traject. Ook gebruiken wij deze gegevens voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. Tot slot verzamelen en verwerken wij uw gegevens als we een werkgeversrelatie met u zijn aangegaan voor naleving van wet- en regelgeving zoals arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS
WMO Consulenten Nederland verzamelt alleen uw persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn;

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens waaronder telefoonnummer en mailadres
 • Curriculum vitae, een pasfoto op vrijwillige basis
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Op het moment dat u voor WMO Consulenten Nederland gaat werken, of gewerkt heeft verwerken wij aanvullend de volgende persoonsgegevens;

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

MET WIE KUNNEN WIJ UW GEGEVENS DELEN
WMO Consulenten Nederland deelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. In aanvulling daarop in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Nederland. WMO Consulenten Nederland heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en indien van toepassing volgens de wettelijke en fiscale bewaartermijnen. Indien er nog geen arbeidsrelatie tussen u en WMO Consulenten Nederland tot stand is gekomen bewaren wij uw bemiddelingsgegevens tot 1 jaar na het laatste contact. Indien u niet langer bemiddeld wilt worden door WMO Consulenten Nederland kunt u zich uitschrijven.

PERSOONSGEGEVENS ZAKELIJKE RELATIES
WMO Consulenten Nederland verwerkt de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Wij verwerken deze gegevens voor het doen van aanbiedingen, het informeren over onze dienstverlening en het onderhouden van een zakelijke relatie. Ook verwerkt WMO Consulenten Nederland deze gegevens om opdrachtovereenkomsten te sluiten en te onderhouden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS ZAKELIJKE RELATIES
De volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties worden verzameld en verwerkt:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Functie

WMO Consulenten Nederland kan de persoonsgegevens van een zakelijke relatie doorgeven indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de zakenrelatie, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten, kandidaten en zakenpartners of in alle gevallen waarin WMO Consulenten Nederland hiertoe zou kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.