Pgb: Wanneer (g)een goed idee?

Deze workshop geeft u helderheid op gebied van heikele punten van het pgb. Wanneer is het pgb bij uitstek een instrument voor eigen regie? En wat vraagt dat dan van de burger, of van u als consulent? Wanneer is een pgb bij uitstek geen goed idee? En hoe verruilt u bij de beoordeling daarvan ‘onderbuik’ voor ‘onderbouwing’? U krijgt meer zicht op hoe collega’s bij andere gemeenten hiermee omgaan en ook op uw eigen ideeën en dilemma’s rondom het pgb.

Na deze workshop:

  • Weet u welke signalen een gegronde reden kunnen zijn om geen pgb toe te kennen.
  • Heeft u meer kennis van praktijkvoorbeelden waarin een pgb tot maatwerk leidt.
  • Weet u welke mogelijkheden er zijn om burgers die nog niet pgb-vaardig zijn te ondersteunen.

Klik hier voor de presentatie.