Over 

Over WMO Consulenten Nederland

In Nederland zijn veel consulenten werkzaam binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning die hiervoor geen officiële opleiding hebben gevolgd. Daarnaast zijn er ook veel Wmo consulenten die hiervoor wel een opleiding hebben gevolgd maar geen actuele kennis van zaken hebben. Helaas is er binnen gemeenten nagenoeg geen toezicht of de kennis van deze consulenten op peil blijft. De oorzaak voor dit probleem ligt bij het feit dat er geen structurele bijscholingsprogramma’s beschikbaar zijn.

Feit is dat binnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning veranderingen optreden. Niet alleen vindt er een verandering van wet- en regelgeving plaats maar ook de burger verandert in verschillende opzichten. Zo worden burgers steeds kritischer en hebben zij meer informatie tot hun beschikking. Daarnaast hebben burgers steeds meer voorbeelden waardoor zij beter voorbereid aan een keukentafelgesprek komen. Tot slot wordt de mondigheid van de burger steeds groter. Burgers worden niet alleen kritischer maar uiten dit ook in steeds grotere mate naar de gemeenten. Dit vraagt niet alleen om een update van de kennis van Wmo consulenten maar ook om reflectie. Hoe doen wij het nu eigenlijk als Wmo consulenten? Hoe kunnen wij het beste omgaan met de steeds groter wordende mondigheid van de burgers? Waar zitten onze verbeterpunten om het werk uit te voeren?

Onze veranderende samenleving vraagt om een nieuwe aanpak. Daarnaast is er ondanks de sterke stijging in Wmo-consulenten nog altijd geen branchevereniging of netwerk voor dit vakgebied. WMO Consulenten Nederland wil in deze behoefte voorzien en biedt daarom de mogelijkheid voor het volgen van structurele bijscholingen. Jaarlijkse worden er diverse bijscholingen georganiseerd waar de meest actuele kennis en kunde met u wordt gedeeld, u diverse vaardigheden leert vanuit de praktijk en up-to-date kunt blijven.

Naast het delen van kennis en kunde streeft WMO Consulenten Nederland ernaar om een nieuwe standaard neer te zetten voor consulenten. Na het volgen van een opleiding tot Wmo consulent en een bijscholingsdag is er de mogelijkheid om u laten registreren in het landelijke register van Wmo consulenten. Dit landelijke register is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland. Wanneer een gemeente een Wmo consulent wil aannemen dan bestaat de mogelijkheid om in dit register te controleren of deze Wmo consulent actueel is bijgeschoold.

Over onze docenten

De workshops en trainingen worden gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken. Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

Over Kenniscentrum WMO

Kenniscentrum WMO is initiatiefnemer van WMO Consulenten Nederland. Kenniscentrum WMO is dé specialist op het gebied van opleiden binnen het Sociaal Domein en levert kennis en kunde voor de trainingen en workshops. ‘Kennis delen zit in ons DNA’. Oprichter Miquel Wijngaards werkte jaren in de thuiszorg en heeft hier veel kennis opgedaan. Deze kennis deelt Kenniscentrum WMO door verschillende opleidingen en trainingen aan te bieden binnen vakgebied Wmo. De organisatie wil bijdragen aan een platform om Wmo consulenten met elkaar in contact te brengen.