Nationale Bijscholingsdag

21 november 2019 Nationale Bijscholingsdag te Den Bosch

Een veranderende wet- en regelgeving en een steeds kritischer wordende burger vraagt om een nieuwe aanpak. De vraag naar een nieuwe aanpak is de reden dat WMO Consulenten Nederland jaarlijks meerdere bijscholingsdagen organiseert. Vanwege het grote succes van de voorgaande edities en alle positieve reacties wordt de volgende Bijscholingsdag in Den Bosch georganiseerd. Deze bijscholingsdag vindt plaats op donderdag 21 november 2019 in Congrescentrum 1931 te Den Bosch. Op deze dag wordt de meest actuele kennis en kunde met u gedeeld, leert u diverse vaardigheden vanuit de praktijk en blijft u op deze manier up-to-date.

Tijdens deze dag kunt u kiezen uit verschillende workshops. Er worden meerdere workshops gegeven zodat er altijd een is welke aansluit bij uw wensen en vaardigheden. Ervaringen uitwisselen en kennis delen, staat hierbij centraal. Tot slot wordt u geregistreerd in het landelijke register van Wmo consulenten. WMO Consulenten Nederland streeft ernaar om een nieuwe standaard neer te zetten voor consulenten. Dit landelijke register is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland. Wanneer een gemeente een Wmo consulent wil aannemen dan kan in dit register gecontroleerd worden of deze Wmo consulent actueel is bijgeschoold.

OPENING: Sturen op intrinsieke motivatie van de kwetsbare inwoner, wie durft?!

De gemeente Helmond werkt in het Sociaal Domein met een aanpak die concreet invulling geeft aan de uitgangspunten van de transitie: uitgaan van eigen kracht, ruimte voor het eigen verhaal en resultaatgerichte sturing. Met deze werkwijze houdt de inwoner écht de regie. Zo bepaalt deze inwoner mede de doelen. Dit vraagt nogal wat van medewerkers; de eigen normen buiten beschouwing laten en efficiënt sturen op de door de inwoner gewenste resultaten. Projectleider Willie van Eijs van gemeente Helmond en OZOverbindzorg vertelt u in de opening meer over deze werkwijze en de opgedane ervaring na een leerzaam jaar!

Kosten
De kosten voor de Nationale Bijscholingsdag bedragen € 295,- exclusief btw. Hiermee wordt u automatisch lid van WMO Consulenten Nederland voor de duur van een jaar. De contributie zit bij de prijs inbegrepen. Daarnaast krijgt u op 21 november 2019 het magazine ‘Wmo Doen‘ gratis uitgereikt. Indien u eerder aanwezig bent geweest bij één van de Bijscholingsdagen en hiermee lid bent van WMO Consulenten Nederland krijgt u een korting van maar liefst €100,-. Dit betekent dat u voor deze Nationale Bijscholingsdag slechts €195,- (exclusief btw) betaalt.

Komt u met minimaal drie Wmo consulenten van één organisatie? Wanneer u zich gezamenlijk inschrijft, hanteren wij een aangepast tarief (aangepast tarief wordt niet gecombineerd met andere kortingen, u telt wel mee als deelnemer zodat uw collega’s de juiste korting krijgen). Een groepsinschrijving dient gezamenlijk te worden ingediend via het inschrijfformulier (zie de optie om meerdere deelnemers toe te voegen). Bij individuele inschrijvingen wordt de korting niet verwerkt.

Korting op korting wordt niet verwerkt; de hoogste korting geldt.

 

Standhouder worden op de informatiemarkt?

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

   

 

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop

9:30 – 10.30 uur
Inloop: ‘Sturen op intrinsieke motivatie van de kwetsbare inwoner, wie durft?!’ Door: Projectleider Willie van Eijs van gemeente Helmond en OZOverbindzorg 

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel

 

Locatie:
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Inschrijven