KEURMERK VOOR WMO CONSULENTEN IN DE MAAK

‘Alleen een functioneringsgesprek is te mager’

Heb je een eigen keurmerk nodig om te laten zien dat je een goed gesprek kunt voeren aan de keukentafel? Is het een noodzakelijk kwaliteitsstempel om het kaf van het koren te scheiden? We nemen een kijkje bij de WMO Consulenten Nederland, die dit jaar de eerste stappen hebben gezet richting beroepsregistratie.

Klanten schuiven beter voorbereid aan de keukentafel aan en stellen vaak stevige eisen. Soms overdonderen ze de Wmo consulent zelfs met een spervuur aan kritiek. Hoe kun je daar professioneel mee omgaan?

Bovenstaande vraag stond centraal in een van de workshops tijdens de allereerste Nationale Bijscholingsdag (zie kader) waar ruim honderdtachtig Wmo Consulenten op af kwamen om zich in hun vak te verdiepen en hun horizon te verbreden. Ze leerden er hoe conflicten kunnen ontstaan en wat hun aandeel hierin is. Ze deden kennis op over hoe ze escalatie kunnen voorkomen en ontdekten hoe ze hun cliënten effectief kunnen aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid. Interessant, leerzaam en belangrijk, want tot nog toe waren er geen structurele bijscholingsprogramma’s voor deze consulenten.

Aandacht voor professionalisering
De functie van Wmo Consulent wordt sinds de wetswijziging in 2015 als beroep aangemerkt, maar een eigen branchevereniging of netwerk hadden deze professionals nog niet.

Klik hier voor het volledige artikel.