Janine van Loenen

Deze training ‘Herkennen van en omgaan met autisme’ wordt gegeven door Janine van Loenen. Sinds 9 jaar is Janine werkzaam bij MEE, waarvan zij de eerste 5 jaar werkzaam is geweest als coördinator Vrijetijd & Sport.  Naast het ondersteunen van verenigingen en organisaties in het toegankelijk maken van hun aanbod coördineerde Janine het deskundigheidsbevorderingsaanbod van MEE en gaf cursussen voor vrijwilligers/coördinatoren. De laatste 4 jaar is Janine werkzaam als trainer en adviseur inclusie. Als trainer ontwikkelt en verzorgt Janine trainingen aan professionals binnen justitie, gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties. Als adviseur inclusie adviseert Janine klanten op gebied van inclusie. Het gaat hierbij om acquireren, voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van inclusie-opdrachten.