Nicole Evers

Nicole Evers is teamcoach, trainer en procesbegeleider met een warm hart voor jeugdzorg. Ze is ervaren in het werken met jongeren en jongvolwassenen met en zonder beperking. Ze kent het vak en de dynamiek van begeleiding en behandeling als geen ander en gebruikt die kennis als trainer en coach. Ze werkt interactief en zet jou als professional centraal.
Lees meer

Gerri Hansma

Gerri Hansman is trainer/coach en heeft veel werkervaring in alle vormen van huiselijke geweld onder andere bij Veilig Thuis. Ze is ook werkzaam als gastdocent op de politieacademie. Haar drijfkracht is om de aanpak van ouderenmishandeling meer op de kaart te zetten. Deze vorm van huiselijk geweld is nog vaak onderbelicht en gaat schuil achter veel verborgen leed. Zij werkt daarom graag voor Wmo Consulenten Nederland om zo veel mogelijk professionals hierin te versterken.
Lees meer

Anja Dijkhuis

Deze training wordt gegeven door onze docent Anja Dijkhuis, een professional uit het werkveld. Anja begeleidt vrijwilligers als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders. Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door een vechtscheiding.
Lees meer

Janine van Loenen

Deze training ‘Herkennen van en omgaan met autisme’ wordt gegeven door Janine van Loenen. Sinds 9 jaar is Janine werkzaam bij MEE, waarvan zij de eerste 5 jaar werkzaam is geweest als coördinator Vrijetijd & Sport.  Naast het ondersteunen van verenigingen en organisaties in het toegankelijk maken van hun aanbod coördineerde Janine het deskundigheidsbevorderingsaanbod van MEE en gaf cursussen voor vrijwilligers/coördinatoren. De laatste 4 jaar is Janine werkzaam als trainer en adviseur inclusie. Als trainer ontwikkelt en verzorgt Janine trainingen aan professionals binnen justitie, gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties. Als adviseur inclusie adviseert Janine klanten op gebied van inclusie. Het gaat hierbij om acquireren, voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van inclusie-opdrachten.
Lees meer

Marijn Pietersen-Jonker, MSC

Mensen en hun gedrag zijn twee thema’s die Marijn Pietersen altijd hebben geboeid. Marijn is arbeids-, organisatie- en personeels­psycholoog en trainer op het gebied van de Wmo, gespreks­technieken, coaching en gedragsstijlen. Tijdens haar opleiding werkte Marijn in een klantcontactcentrum, waar zij veel heeft geleerd over gespreksvoering, commercie en waar zij een start heeft gemaakt met coachen en trainen. Vervolgens heeft Marijn in verschillende projecten gewerkt in de semi-overheid en gemeente, waar zij zich bezig hield met begeleiding en advies. Inmiddels is Marijn zelfstandig trainer en docent.
Lees meer

Jacobien Kleve

Jacobien Kleve haar roots liggen in het Sociaal Domein. Mensen verder helpen, is voor haar altijd een belangrijke drijfveer geweest. Mede dankzij haar rol als mediator heeft ­Jacobien geleerd dat mensen altijd zelf beschikken over een arsenaal aan mogelijkheden om hun problemen op te lossen. Het aanspreken van de eigen mogelijkheden werkt vele malen beter voor de cliënten dan het aanleveren van een pasklare en verantwoorde oplossing van buitenaf. Met mediation als uitgangspunt heeft Jacobien ook diverse projecten begeleid waarbij mensen zelf in hun kracht worden gezet om hun problemen effectief op te lossen. Voor het Kenniscentrum WMO neemt Jacobien dan ook veel kennis en ervaring mee als mediator en gespreksleider. Daarnaast heeft Jacobien ervaring op verschillende werkgebieden binnen de gemeentelijke organisatie waaronder het Sociaal Domein.
Lees meer

mr. drs. Bart-Jan Schokking

Bart-Jan Schokking is van oorsprong jurist voor sociaal zekerheidsrecht. De laatste jaren werkt hij als adviseur en projectleider voor gemeenten, onder andere op het gebied van het Sociaal Domein. Daarbij heeft Bart-Jan gemeenten begeleidt in de kanteling Wmo, bij de inrichting van een goede bescherming van de privacy van hun cliënten en het verbeteren van interne processen. Naast deze werkzaamheden geeft Bart-Jan ook les bij Kenniscentrum WMO. Cursisten zijn vaak positief verrast over zijn lessen. Ze worden niet overvoerd met droge, juridische feitjes, maar krijgen praktische handvatten aangereikt voor hun dagelijks werk. Actualiteiten en rechterlijke uitspraken. Daarbij krijgen ze het gevoel dat de juridische bagage die ze nodig hebben, overzichtelijk en behapbaar is.
Lees meer

Tessa Jonker, BSC

Tessa Jonker is toegepast psycholoog. Het begrijpen en veranderen van gedrag is een dagelijkse bezigheid. Dit past Tessa voornamelijk toe in de zorgsector door zorgprofessionals bewust te maken van hun handelen en ze nieuwe keuzemogelijkheden aan te bieden. Daarnaast houdt zij zich bezig met innovatie in de zorg binnen haar eigen vakgebied: psychische gezondheid en gedrag. De veranderende (zorg) wereld vraagt om een flexibele houding en nieuwe paden en dit wil Tessa doen door zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven.
Lees meer

drs. Tjebbe Hepkema

Primair is Tjebbe Hepkema de mediator die samen met conflictpartijen een goede oplossing wil vinden waar beiden tevreden mee zijn. Dit doet hij al ruim 10 jaar vanuit zijn eigen praktijk. Hij is gefascineerd door het psychologisch effect van het conflict. Wat doet het met mensen en hoe wordt er gereageerd en omgegaan met conflicten? Op welke manier kun je een rol spelen bij conflicten? Hoe kun je het conflict managen, nog voordat je een onafhankelijke, externe mediator moet inzetten? Vanuit zijn achtergrond als praktiserend dierenarts gebruikt Tjebbe zijn ervaring bij het oplossen van conflicten binnen medische maatschappen. Ook wordt hij gevraagd als mediator op te treden in arbeidsconflicten binnen zorginstellingen. De communicatie van mensen speelt altijd een rol bij conflicten. Communicatie is een kernkwaliteit van de Wmo consulent. Tijdens de opleiding van het Kenniscentrum WMO krijgt communicatie dus veel aandacht. Tjebbe verzorgt binnen de opleiding tot Wmo consulent de theorie en praktijk over het keuken­tafelgesprek.
Lees meer

Dinie Haag

Na de opleiding ergotherapie is Dinie eigenlijk toevallig in de advisering bij een gemeente terecht gekomen. Na verschillende omzwervingen bij verschillende gemeenten werkt Dinie nu als Wmo- consulent bij de gemeente Culemborg. Inmiddels is zij ook alweer een aantal jaren docent. Het vak Wmo consulent vindt Dinie het mooiste wat er is. “Het vergt creativiteit, een open blik en durf om vernieuwend te zijn.”
Lees meer

Marijke Koekkoek

Na Marijke haar studie fysiotherapie heeft zij lange tijd in de eerste lijn gewerkt. Vanaf 1994 is zij adviseur voor voorzieningen op het gebied van wonen, verplaatsen en vervoer. Marijke heeft zowel bij gemeenten gewerkt als bij het RIO (Regionaal Indicatieorgaan) het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Sinds 2008 is zij als opleidingsadviseur bij het CIZ actief geweest. Hier ontwikkelden zij opleidingen voor zowel eigen personeel als medewerkers van gemeenten en zorginstellingen over de indicatiestelling. Vanaf 2014 is Marijke weer in de praktijk actief als senior consulent Wmo en coach/opleider. Haar dagelijkse werk in de praktijk houdt haar scherp en geeft haar input voor het ontwikkelen van opleidingen.
Lees meer

Iris van Zandwijk-Hoeijmakers

Iris van Zandwijk-Hoeijmakers is zelfstandig ondernemer in de Wmo/Wlz en letselschade. Het adviseren en trainen op het gebied van Wmo en de scheidslijn tussen de Wmo/Wlz en Zvw van gemeenten zijn werkzaamheden waar Iris zich al jaren mee bezighoudt. Naast jarenlange ervaring als Wmo consulent voor diverse gemeenten en CIZ / MO-zaak, geeft Iris les bij onder andere het Kenniscentrum WMO, de Bestuursacademie Nederland en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Daarnaast staat Iris letselschade cliënten bij als casemanager waarbij zij de cliënten door het woud van sociale voorzieningen helpt. Volgens Iris is Wmo consulent een prachtvak.
Lees meer

Anouk Zwakenberg

Al enkele jaren werkt Anouk Zwakenberg met veel plezier, enthousiasme en gedrevenheid binnen het sociaal domein. Het mooie aan het dit domein vindt Anouk dat het een werkveld is dat telkens in ontwikkeling is. Dat maakt het voor haar zo boeiend, omdat ze graag nieuw beleid, wet- en regelgeving vertaalt naar de praktijk. Dit heeft Anouk jaren gedaan als teamleider, maar sinds kort vanuit de rol van projectcoördinator proces- en kwaliteitsverbetering binnen het sociaal domein.
Lees meer

drs. Han Rottink

Han Rottink is een gedreven, ondernemende, enthousiaste professional. Sinds de 80’er jaren is hij werkzaam binnen het sociale domein en heeft daar met alle facetten kennis gemaakt, van uitvoerend opbouwwerker tot directeur van een grootstedelijke welzijnsinstelling. Sinds 2010 werkt hij deels zelfstandig als mediator – trainer – coach. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan een hogeschool. Zijn expertise is te benoemen als ‘samenwerkingskundige’. Op die plaatsen waar mensen samen komen om werk te verzetten kan Han interventies aanreiken om dat effectief en resultaatgericht waar te maken. Het kan gaan om gespreksvaardigheden, conflicthantering en onderhandelen, tot het realiseren van netwerken en teambuilding.
Lees meer

Tineke Suurd

Tineke Suurd is Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG).  Wat betekent dat haar kennis en expertise ligt op het bieden van ondersteuning aan de kwetsbare en ouder wordende mens en het netwerk in de maatschappij. Haar specialisatie ligt op het gebied van de mens met dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel.
Lees meer

drs. Emile F.M. den Os

Emile den Os rondde in de jaren ’90 de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren af aan de Universiteit Leiden. Na jarenlang trainingen Communicatie te verzorgen als Kwaliteitsmanager Kaderpersoneel en Flight Safety bij de KLM, startte Emile in 2009 een opleidingscentrum voor schuldhulpverlening en budgetcoaching met zijn bedrijf ‘En Verder financiële zorgverlening’. In deze hoedanigheid werd hij gevraagd om normering en certificering voor deze branche te ontwikkelen. Daarnaast zette hij een stageschool op voor cursisten om praktijkervaring op te doen en leidde zo in de loop van de jaren velen op tot gemeentelijk schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder of budgetcoach. Door het hele land verzorgt hij actualiteitencolleges en is hij verbonden aan het Kenniscentrum WMO als docent en adviseur schuldhulpverlening voor gemeenten.
Lees meer

Sharon Jongsma

Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent bij het Kenniscentrum WMO. Haar focus ligt op het opleiden van Wmo consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers en callcentermedewerkers. Het signaleren van kinder- en ouderenmishandeling, huiselijk geweld en de meldcode zijn voor haar belangrijke onderwerpen.
Lees meer