Beroepsvereniging

Het is zover, de Beroepsvereniging Wmo consulenten is in oprichting!

De Route
Professionalisering en doorontwikkeling van het vakgebied zijn de hoofdpijlers van de vereniging. Het bepalen van een kwaliteitsstandaard voor het vakgebied zal ook door de vereniging vanuit het vakgebied zelf ontwikkeld moeten worden. Het verenigen van Wmo consulenten zal leiden tot een eenduidige beroepsstandaard waar een ieder uit het vakgebied zich achter kan scharen. Dit zorgt ervoor dat iedere burger die een beroep doet op de Wmo, uit mag gaan van deze standaard in het verdere contact met de Wmo consulent. De beroepsstandaard is er tevens voor dat werkgevers en opdrachtgevers zien dat de Wmo consulent kennis, ervaring en vaardigheden heeft om de juiste dienst of ondersteuning te bieden. Hiermee wordt ook aangetoond dat men continu werkt aan zijn of haar vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van het vak.

Historie
Wat begon met een idee om Wmo consulenten uit het gehele land bij elkaar te krijgen, kennis te delen en de ontwikkeling van het vakgebied te bevorderen is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk register met meer dan 900 aangesloten Wmo consulenten. Het register maakt inzichtelijk wie tijd en energie steekt in de ontwikkeling van zichzelf en het vakgebied. Jaarlijks terugkerende scholingsmogelijkheden maken het mogelijk om continu op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in uw vakgebied en nieuwe kennis op te doen van nieuwe onderwerpen.

Uit de inventarisatie van WMO Consulenten Nederland is gebleken dat er een grote behoefte is aan vereniging, duidelijkheid en kaders voor het werkveld. Daartoe is contact geweest met partijen als de VNG, het ministerie van VWS, Divosa, BPSW en Registerplein, maar ook met teamleiders van honderden gemeenten en bovenal met u, de Wmo consulent. De belangen voor een beroepsvereniging zijn zeer divers onder verschillende partijen, maar een behoefte tot vereniging en professionalisering vanuit u, het vakgebied zelf, heeft ertoe geleid dat we de uiteenlopende belangen terzijde leggen en beginnen bij de basis: vereniging van de beroepsgroep.

Deze beroepsvereniging gaat als op zichzelf opererend orgaan de belangen van de beroepsgroep behartigen vanuit alle aangesloten Wmo consulenten, richting alle geïnteresseerde partijen. Wij maken ons hard voor verder gaande professionalisering, landelijke bijeenkomsten organiseren om verdere ontwikkeling te stimuleren, maar ook inhoudelijk en cijfermatig input leveren aan het ministerie of de VNG. Het zal inzicht brengen en verkrijgen op landelijk niveau en daarmee beleid en uitvoering dichter bij elkaar brengen.

Wij zoeken jou!
De basis voor een vereniging ligt er. Er zijn bijna 1000 consulenten met interesse om zich aan te sluiten. Daarbij is echter de inzet van betrokken Wmo consulenten nodig. WMO Consulenten Nederland zoekt inspirerende, enthousiaste Wmo consulenten die met ons de vereniging op de kaart gaan zetten.  Vervolgens gaan we dat toetsen bij de leden en vaststellen.

Voor de beroepsvereniging zijn wij per direct op zoek naar:

  • Vier regiobestuurders (noord, oost, zuid, west)
  • Penningmeester
  • Secretaris

De functieprofielen treft u hier aan.

Uw input!
Het proces van professionaliseren begint bij verenigen, daarom delen wij deze oproep met u. We zijn op zoek naar enthousiaste, professionele Wmo consulenten met een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan deze nieuwe beroepsvereniging!

Interesse? Mail dan uw CV & motivatie voor 10 december naar info@wmoconsulentennederland.nl met uw motivatie of vul onderstaand formulier in.

Contactformulier beroepsvereniging

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.