ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Jeugdprofessionals Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Jeugdprofessionals Nederland en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De Algemene voorwaarden geeft u als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.