2 juli 2019
09:00
€ 450,- excl. BTW

Sharon Jongsma

Deze training ‘Beroepsethiek en ethische dilemma’s binnen de Wmo’ wordt gegeven door Sharon Jongsma. Sharon Jongsma is een enthousiaste en gedreven trainer die haar ervaringen uit de praktijk combineert met de inhoud van de trainingen die zij geeft. Sharon heeft verscheidene functies bekleedt binnen het sociaal domein. Zowel uitvoerend als coachend en docerend. Zo heeft zij binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties meegedacht over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie de Kanteling. Sharon is bekend met ethische vraagstukken en dilemma’s binnen de Wmo.

Ethiek betreft het systematisch nadenken over en reflecteren op moreel handelen: Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en op basis van welke waarden?

De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet alleen op een logische basis gemaakt worden. De weg om uit een dilemma te geraken is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam binnen de Wmo.

Wanneer u zich aanmeldt voor deze training, krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Op de leeromgeving vindt u lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training. Tijdens training wordt theorie gecombineerd met praktijk. Daarbij worden presentaties, interacties en opdrachten gebruikt. Er is daarbij veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Al onze docenten geven aan praktijk en een interactieve werkhouding het belangrijkst te vinden. U moet als Wmo consulent de ervaringen uit uw werk of stage kunnen delen of inspiratie en kennis opdoen uit de ervaringen van anderen.

Programma

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Wat is Ethiek?
  • Waarden en normen
  • Ethisch handelen
  • Ethische dilemma‘s
  • Stappenplan ethische dilemma’s
  • Casuïstiek

Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Na het volgen van deze trainingsdag:  

  • Bent u zich bewust van de waarden en normen waarvoor u in het uitvoeren van het werk staat
  • Bent u bekend met ethisch handelen
  • Bent u in staat een ethisch dilemma te herkennen
  • Bent u in staat om middels een stappenplan ethische dilemma’s te bespreken