4 juni 2019

Omgaan met de kritische klant

27 juni 2019

Basistraining Suite4Zorg voor Wmo

2 juli 2019

Beroepsethiek en ethische dilemma’s binnen de Wmo

19 september 2019

Basistraining Suite4Zorg voor Wmo