Kosten €499 excl. BTW
Inschrijven

Det Nederlof is een ervaren specialist/adviseur op het gebied van de Wmo. Als ergotherapeut heeft ze een tijd lang in de somatiek gewerkt, maar als snel maakte ze de overstap naar de psychiatrie.

Bij de start van de AWBZ heeft ze de overstap gemaakt naar de indicering van deze doelgroep voor de functies begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Bij het CIZ heeft ze  hier op diverse manieren mee gewerkt, als indicatiesteller, kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker en docent. In 2014 heeft ze de overstap gemaakt naar de Wmo en is ze in verschillende gemeenten als kwaliteitsmedewerker gedetacheerd. Haar droom  is om de klant/inwoner centraal te stellen binnen het sociaal domein ongeacht welke wetgeving aan zet is.  Op het gebied van deskundigheidsbevordering heeft Det vanaf 2014 in tientallen gemeenten de Wmo-consulenten scholing gegeven. De scholingsexpertise betreft: Wmo, in relatie tot andere voorzieningen en wetgevingen, doelgroepenkennis, Pgb, begeleiding, dagbesteding.

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Het is een ingewikkelde ziekte die veel vragen oproept. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk zal toenemen door de naderende vergrijzing.

Ook als professional krijgt u in toenemende mate te maken met mensen met dementie. Deze training richt zich op het verkrijgen van inzicht in dementie, het verloop hiervan maar ook hoe u positieve gezondheid en eigen regie kunt bevorderen bij mensen met dementie.  Tevens leert u vaardigheden in de omgang met iemand met dementie.

Leerdoelen

Na deze training:

 • Kent u de verschillende vormen van dementie en heeft u inzicht in hoe u uw communicatie kunt aanpassen;
 • Kent u de verschillende fases van dementie;
 • Weet u op welke manier u kunt kijken naar de mens met dementie en eigen regie zoveel mogelijk daar kunt laten (ongeacht de fase van dementie);
 • Kent u de sociale kaart van de mens met dementie; u kunt dit in kaart brengen en inzetten naar vermogen;
 • Krijgt u handvatten voor vraagverheldering en weet u uw gesprek af te stemmen op mensen met dementie.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor Wmo consulenten, casemanagers en zorgmedewerkers. Tevens is deze training geschikt voor geïnteresseerden in de (kwetsbaar) wordende mens met dementie in het sociaal netwerk.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau
Deze training wordt op hbo niveau gegeven.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wmo in vogelvlucht
 • Doelgroep dementie:
  • verschillende vormen van dementie
  • gevolgen in dagelijks leven (stoornissen en beperkingen)
  • mantelzorg
  • andere ketenpartners bij dementie; juiste zorg op de juiste plaats.
 • Ondersteuningsvragen zelfredzaamheid en participatie.
 • Onderzoek en gesprek
 • Doelen formuleren
 • Onderbouwing verschillende oplossingen
 • Mogelijkheden Wmo maatwerkvoorziening
 • Verslaglegging in Plan van aanpak of gespreksverslag.
 • (Eigen) casuïstiek

De training ‘Dementie’ geeft u een unieke inkijk in de wereld van dementie. Na deze training kunt u uw communicatie aanpassen in een gesprek met iemand met dementie en heeft u handvaten voor de gespreksvoering, rapporteren en indiceren bij mensen met dementie. Ook heeft u geleerd hoe u kunt aansturen op de eigen kracht en eigen regie bij mensen met dementie en hoe het sociale netwerk en zorgnetwerk functioneel ingezet kan worden.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 lesdag. De training start om 09:00 uur en duurt tot 16:00 uur.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 499,-. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Een aantal tips voor financiering:

 • Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn per 1 januari 2022 niet langer fiscaal aftrekbaar. De overheid ondersteunt leren en ontwikkelen met een aantal nieuwe subsidiemogelijkhedenKlik hier voor meer informatie.
 • Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefondsKlik hier voor meer informatie.
 • Per 1 maart 2022 gaat Kenniscentrum WMO officieel verder als Kenniscentrum Sociaal Domein. Per 1 januari 2022 is het al mogelijk om ons scholingsaanbod btw-vrij af te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Vanaf september 2021 starten we weer met klassikale lessen. We hanteren hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM.   

Digitale lessen 
We bieden de mogelijkheid om lessen digitaal bij te wonen als dat nodig is. Tijdens de lessen heeft u live contact met de docent en kunt u live uw vragen stellen.  

Heeft u vragen over de invulling van onze digitale lessen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 085-401 83 62. 

Inschrijven