Kosten €499 excl. BTW
Inschrijven

Wist u dat in Nederland ongeveer 1.000.000 mensen slachtoffer zijn van incidenteel huiselijk geweld (1 tot en met 10 keer per jaar)? Ruim 200.000 personen zijn zelfs slachtoffer van ernstig, structureel of evident huiselijk geweld. Elk jaar worden in Nederland ruim 118.000 kinderen mishandeld.

Volgens de Wmo 2015 zijn gemeenten nadrukkelijk verantwoordelijk voor de aanpak en preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook als hulp uiteindelijk geleverd wordt op regionaal of landelijk niveau. In de wet wordt huiselijk geweld en kindermishandeling gezien als belemmering voor participatie. Onder huiselijk geweld wordt onder andere verstaan:

 • (ex-) partnergeweld
 • kindermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • mishandeling van ouders

De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht instellingen en zelfstandigen in de zorg te werken met de meldcode. In de nieuwe Wmo 2015 wordt dit nog eens bevestigd: alle aanbieders zijn verplicht te werken met de meldcode. Dit geldt dus ook voor sociale teams.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk stappenplan bij het vermoeden van geweld. Gebleken is dat de aanwezigheid van een dergelijke meldcode in een organisatie zorgt dat vermoedens van mishandeling vaker gemeld worden bij onder andere Veilig Thuis.

Leerdoelen

Na het volgen van deze trainingsdag:

 • Bent u zich bewust van uw professionele beroepshouding en verantwoordelijkheid m.b.t. het signaleren van huiselijk geweld;
 • Bent u in staat om in het contact met de burger zo nodig huiselijk geweld te signaleren;
 • Bent u bekend met de meldcode en weet u hoe te handelen in geval van vermoedens van mishandeling/geweld.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die al werkzaam zijn als Wmo consulent en hun kennis willen opfrissen.

Opleidingsniveau
De vakmodule betreft een lesdag op hbo niveau.

Incompany
Wilt u deze lesdag met meerdere collega’s volgen? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let op: Vakmodules zijn lesdagen waarbij u instroomt in een bestaande opleidingsgroep van de opleiding Wmo consulent 2.0.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wanneer is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Hoe signaleer ik huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Hoe handel ik bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Wat is mijn rol als professional bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag van 09.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam enkele zelfstudie-uren in te plannen.

Unieke online leeromgeving
Voor deze training krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training zoals lesstof, video’s, opdrachten en zelftesten. Het lesmateriaal is geheel afgestemd op de training. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumwmo.nl of 085 – 401 83 62.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 499,-. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Een aantal tips voor financiering:

 • Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn per 1 januari 2022 niet langer fiscaal aftrekbaar. De overheid ondersteunt leren en ontwikkelen met een aantal nieuwe subsidiemogelijkhedenKlik hier voor meer informatie.
 • Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefondsKlik hier voor meer informatie.
 • Per 1 maart 2022 gaat Kenniscentrum WMO officieel verder als Kenniscentrum Sociaal Domein. Per 1 januari 2022 is het al mogelijk om ons scholingsaanbod btw-vrij af te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een Bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven