Kosten €1799 excl. BTW
Inschrijven

Als jeugdprofessional of jeugdconsulent bij een gemeente krijgt u te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Als jeugdconsulent bent u verantwoordelijk voor het inzetten van de hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen. U heeft een uitgebreid takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Deze opleiding geeft u handvatten om het vak goed en gedegen te kunnen uitvoeren. Tijdens de opleiding leert u op de juiste manier de vraagverheldering uit te voeren, zodat u een duidelijk beeld heeft van alle leefgebieden en u de juiste hulp kunt bieden of inzetten. Daarnaast leert u de juiste gespreksvoering toe te passen en signalen te herkennen die mogelijk in verband staan met huiselijk geweld of kindermishandeling. Na de opleiding beschikt u over specialistische kennis op het gebied van de Jeugdwet, maar ook over de aanverwante wetgeving.

De opleiding Jeugdconsulent wordt verzorgd door Jeugdprofessionals Nederland

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau
Voorwaarde voor deelname is een hbo werk en denkniveau. De opleiding Jeugdconsulent is een opleiding op hbo niveau.

Doel van de opleiding
Na deze opleiding beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 12 deelnemers per groep.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

Module 1: Jeugdconsulent, de basis 

 • Wat is de rol van een Jeugdconsulent
 • Over welke kennis en vaardigheden moet je beschikken
 • Gespreksvoering met een jeugdige en/of gezin

Module 2: De Jeugdwet

 • Wat is de Jeugdwet
 • Voorzieningen vanuit de Jeugdwet
 • De doelgroep van de Jeugdwet
 • De verlengde Jeugdwet
 • Financiering

Module 3: Het proces

 • De aanmelding (toegang/frontoffice)
 • Het keukentafelgesprek
 • Het ondersteuningsplan
 • Indiceren en evalueren
 • Regievoering
 • Het op- en afschalen van zorg

Module 4:  Het Sociaal Domein

 • Aanverwante wetgeving (WMO,ZVW,WLZ, Onderwijs, Jeugdwet)
 • De AVG

Module 5:  De meldcode 

 • Waarvoor is de meldcode bedoeld
 • Voor wie is de meldcode

Module 6: Professioneel handelen

 • Het Kwaliteitsregister SKJ
 • De beroepscode
 • De richtlijnen

Examen

Na het volgen van de opleiding Jeugdconsulent:

 • Weet u wat de Jeugdwet omvat en met welke aanverwante wetgeving u te maken heeft;
 • Heeft u inzicht in de diverse problematieken en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks functioneren van de jeugdige en het gezin;
 • Kunt u goed onderzoek te doen naar dat wat nodig is en de vraag achter de vraag zien;
 • Kent u verschillende vormen van jeugdhulp en de juiste zorg te bieden of in te zetten;
 • Bent u in staat samen te werken met het gezin en andere professionals en weet u hoe u regie kunt voeren;
 • Kunt u een ondersteuningsplan opstellen en doelen en resultaten stellen;
 • Bent u in staat een juiste afweging te maken met het oog op veilig opgroeien;
 • Bent u zich bewust van wat uw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en betrokkenen en welke invloed dit kan hebben op het proces en het resultaat.

Studiebelasting
De opleiding Jeugdconsulent bestaat uit een mix van e-learnings en klassikale lessen. De klassikale lessen vinden verspreid over 10 dagdelen (altijd op dezelfde werkdag) plaats. Het is raadzaam om zelfstudie uren in te plannen om de opleiding met goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 50 uur (30 uur klassikaal, 30 uur thuisstudie).

Investering
De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 1.799,- exclusief btw. Deze kosten zijn inclusief koffie en thee. De kosten voor studiematerialen en het examen zijn inbegrepen. U krijgt toegang tot een persoonlijke online leeromgeving en u ontvangt het Handboek Jeugdhulp. Een aantal tips voor financiering:

 • Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn per 1 januari 2022 niet langer fiscaal aftrekbaar. De overheid ondersteunt leren en ontwikkelen met een aantal nieuwe subsidiemogelijkhedenKlik hier voor meer informatie.
 • Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefondsKlik hier voor meer informatie.
 • Per 1 maart 2022 gaat Kenniscentrum WMO officieel verder als Kenniscentrum Sociaal Domein. Per 1 januari 2022 is het al mogelijk om ons scholingsaanbod btw-vrij af te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Unieke online leeromgeving
Voor de opleiding Jeugdconsulent krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Het Sociaal Domein is aan verandering onderhevig. Daarom actualiseren we de lesstof op de online leeromgeving regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@jeugdprofessionalsnederland.nl of 085-4018365.

Toetsing
Een week voor de toetsing ontvangt u een melding/casus. Deze melding kunt u met uw mede-cursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voert u een rollengesprek met de cliënt waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Accreditatie
De opleiding Jeugdconsulent is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Scholing met 49.75 punten.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland

Vanaf september 2021 starten we weer met klassikale lessen. We hanteren hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM.   

Digitale lessen 
We bieden de mogelijkheid om lessen digitaal bij te wonen als dat nodig is. Tijdens de lessen heeft u live contact met de docent en kunt u live uw vragen stellen.  

Heeft u vragen over de invulling van onze digitale lessen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 085-401 83 65.

Inschrijven