Inschrijven
  • Binnen 12 weken een ervaringscertificaat
  • Helemaal online
  • Duidelijk stappenplan
  • Persoonlijke begeleiding

EVC staat voor erkenning van eerder verworven competenties. Een EVC-traject is een manier om je kennis en ervaring zichtbaar te maken met een ervaringscertificaat. Tijdens het traject helpen wij je stap voor stap al je ervaring uit studie, werk en privé in kaart te brengen. We beoordelen je kennisniveau en leggen dat vast. Het resultaat: een ervaringscertificaat. Hiermee krijg jij inzicht in hoeverre jouw kennis, kunde en competenties zich verhouden tot de branchestandaard. Jouw ervaringscertificaat wordt door het Nationaal Kenniscentrum EVC verzilverd naar een vakbekwaamheidsbewijs, waarmee jij jezelf kunt registreren in het register van stichting Wmo consulenten Nederland.

Dit EVC-traject is bedoeld voor professionals die uitvoering geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U komt in aanmerking voor het EVC-traject als u:

  • Werkzaam bent binnen een gemeente, sociaal wijkteam óf uitvoeringsorganisatie welke is gecontracteerd door een gemeente;
  • Minimaal 16 uur per week werkzaam bent in de functie van Wmo consulent gedurende een periode van 18 maanden;
  • Werkzaam bent op hbo-niveau en uw hoogst genoten vooropleiding op mbo-niveau is

Het EVC-traject duurt minimaal twaalf weken. De gemiddelde tijdsinvestering voor het doorlopen van het EVC-traject bedraagt ongeveer 20 uur. Het is online en je kunt direct beginnen! Je krijgt een eigen begeleider die je helpt bij het vullen van je portfolio en de vervolgstappen. Na het beoordelen van je portfolio, je kennis en vaardigheden stellen we een ervaringscertificaat op.

In samenspraak met jou bieden we het ervaringscertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zullen ze het vakbekwaamheidsbewijs “Vakbekwame Wmo consulent” opstellen. Hiermee kun jij jezelf registreren in het register van stichting Wmo consulenten Nederland.

Fases van het EVC-traject
Binnen het EVC-traject doorloop je de volgende fases:

Kwalificerende intake
Tijdens een vrijblijvend kwalificerend intakegesprek word je geïnformeerd over het EVC-traject en wordt bepaald of je voldoet aan de criteria die aan deelnemers wordt gesteld.

Opbouw portfolio
Tijdens deze fase ga jij aan het werk. Je verzamelt in een online portfolio zoveel mogelijk bewijsstukken om je verworven competenties aan te tonen. Dit zijn bijvoorbeeld diploma’s, certificaten, verslagen etc. Je wordt hierin bijgestaan door een portfoliobegeleider. Je portfoliobegeleider ondersteunt jou waar nodig en voorziet jouw bewijsstukken van feedback.

Beoordeling portfolio
Wanneer jij jouw portfolio indient controleert de portfoliobegeleider deze op volledigheid en authenticiteit. Als alles volledig is wordt je portfolio gedeeld met de assessor ter voorbereiding op de volgende fase, het criterium gerichte interview.

Criterium Gerichte Interview (CGI)
Het Criterium Gerichte Interview (CGI) is een gesprek tussen jou en een assessor. Tijdens het interview worden de deskundigheidsgebieden aan de hand van de indicatoren beoordeeld. De assessor hanteert hiervoor de STAR-methodiek. De beoordeling wordt gebaseerd op de inhoud van jouw portfolio en het CGI.

Opstellen ervaringscertificaat
De assessor beschrijft in jouw ervaringscertificaat over welke kennis, kunde en competenties jij beschikt. Het certificaat wordt geschreven volgens de geldende schrijfwijzer, die opgesteld is door het nationaal kenniscentrum EVC.

Uitreiken ervaringscertificaat
Na het schrijven van het ervaringscertificaat ontvang jij dit van ons per mail.  Het uitreiken van het ervaringscertificaat vindt uiterlijk drie weken na de afname van het CGI plaats. 

Verzilvering door Nationaal Kenniscentrum EVC
Wij zullen in samenspraak jouw ervaringscertificaat aanbieden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC-EVC). Dit wordt opgeslagen in het landelijk EVC-register. Het NKC-EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zal het NKC-EVC op basis van het ervaringscertificaat het vakbekwaamheidsbewijs “Vakbekwame Wmo consulent” opstellen. Deze kun je indienen bij stichting Wmo consulenten Nederland voor jouw registratie.

Deze ontwikkelmogelijkheid wordt jou aangeboden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en A&O fonds Gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.aeno.nl/update. Dit betekent dat er voor jou geen kostenzijn verbonden aan het doorlopen van het EVC-traject voor Vakbekwame Wmo consulenten.

Informatie over Update!
Update! is een subsidieregeling speciaal voor (v)mbo-medewerkers in de gemeentelijke sector. Want veranderingen in gemeenten gaan steeds sneller en treffen vooral de functies op (v)mbo-niveau. Het betreft een grote groep: maar liefst 43% van de sector. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van deze medewerkers minder gebruik maakt van ontwikkel- en scholingsmogelijkheden. Speciale actie is nodig om iedereen te bereiken en daar draagt Update! aan bij. Update! is ontstaan vanuit de subsidieregeling ‘NL leert door’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Informatie over A&O fonds Gemeenten
A&O fonds Gemeenten is al bijna dertig jaar dé organisatie van en voor gemeenten. Opgericht door sociale partners, zoals: werkgevers en werknemersorganisaties VNG, FNV, CNV en CMHF. A&O fonds Gemeenten heeft tot doel Nederlandse gemeenten én hun medewerkers vitaal en wendbaar te houden, zodat zij optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving. Wij inspireren, ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling en professionalisering van organisatie en medewerker. www.aeno.nl

Inschrijven