12 sep 2024 09:00
Den Bosch
24 sep 2024 09:00
Meppel (Start gegarandeerd)
11 okt 2024 09:00
Utrecht
4 nov 2024 09:00
Leiden
2 dec 2024 09:00
Meppel
Kosten €3699 BTW vrij
Inschrijven

Deze opleiding wordt gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

De klassikale Basisopleiding Wmo Consulent  is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent.

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk veranderd. Gemeenten hebben hun beleid veranderd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de problemen of beperkingen die zij ervaren en de mogelijke oplossingen.

Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. Ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen, behoren tot de doelgroep waar u veel mee te maken krijgt. Om hen goed te kunnen begrijpen heeft u kennis nodig over de oorzaken van de beperkingen en de gevolgen daarvan voor het kunnen participeren. Wat doet een Wmo Consulent? Als Wmo consulent indiceert u de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als Wmo consulent bent u de verbinder. Om deze taak goed uit te voeren, dient de Wmo consulent te beschikken over voldoende kennis over, ziektebeelden, wet- en regelgeving en over voldoende vaardigheden om mensen te verbinden. Een regisseursfunctie binnen het sociaal domein met als doel zelfredzaamheid en burgerkracht te versterken.

Tijdens onze basisopleiding Wmo Consulent leert u zorg te dragen voor de behandeling en afhandeling van Wmo aanvragen. Hierbij krijgt u te maken met verschillende wet- en regelgeving. U onderzoekt de aanvraag op rechtmatigheid en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming. U leert hoe u een goed keukentafelgesprek kunt voeren. Verder leert u rapportages en beschikkingen op te stellen en aan welke eisen zij moeten voldoen.

Suite4Zorg en Suite4SocialeRegie

Suites voor het Sociaal Domein is de opvolger van GWS4all. De applicatie wordt gebruikt op de afdelingen Inkomen en Zorg bij gemeenten en is vaak een pré bij vacatures. Tijdens deze eendaagse training maakt u kennis met de applicaties Suite4Zorg en Suite4SocialeRegie. U krijgt een indruk hoe de applicaties eruit zien. Zo leert u welke gebruikersmogelijkheden er zijn en de keuzes die elke gemeente zelf kan maken bij de inrichting en het gebruik van beide systemen. Let op: u gaat dus niet zelf aan de slag in het systeem.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil laten omscholen tot Wmo consulent. Daarnaast is de opleiding geschikt voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die al werkzaam zijn als Wmo consulent.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau
Voorwaarde voor deelname is een mbo niveau 4 opleiding en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De basisopleiding Wmo Consulent is een opleiding op hbo niveau.

Doel van de opleiding
De kern van de Wmo is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van alle burgers. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hoe zij hun leven vormgeven en deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast wordt verwacht dat burgers elkaar waar mogelijk ondersteunen.

Na het afronden van de opleiding heeft u alle kennis en vaardigheden om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het beroepscompetentieprofiel, dat in 2023 door de Examenkamer Nederland in opdracht van Stichting Wmo Consulenten Nederland is opgesteld. Dit profiel omvat zes competentiegebieden die samen nodig zijn om het beroep van Wmo consulent correct uit te voeren. Voor elk competentiegebied is beschreven welke kennis, houding en vaardigheden vereist zijn.

Aan het einde van de opleiding kunt u, op basis van wet- en regelgeving en de juiste gesprekstechnieken, een keukentafelgesprek voeren en een indicatie stellen. U weet welke eisen er aan een rapportage en beschikking worden gesteld en kunt deze opstellen.

Werkervaringsplaats
We raden u aan om een werkervaringsplaats te zoeken ter ondersteuning van uw ontwikkeling. Het vinden van zo’n plaats is uw eigen verantwoordelijkheid, maar wij kunnen u hierbij uiteraard ondersteunen.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1 (e-learning): Introductie Wmo

 • Introductie op het vak Wmo
 • Uitleg over de opbouw en eindtermen van de opleiding

Module 2 (klassikaal): Het juridisch kader

 • Verkenning van begrippen en regelgeving
 • Samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het Sociaal Domein
 • De kanteling en toepassing daarvan
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk

Module 3 (klassikaal): Communicatietheorie

 • Communicatietheorie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Afstemmen, regie en kantelen
 • Oefenen met gespreksvoering

Module 4 (e-learning): Somatische aandoeningen

 • Verkenning van de somatische aandoeningen en beperkingen

Module 5 (e-learning): Psychiatrische stoornissen

 • Verkenning van de psychiatrische stoornissen en beperkingen

Module 6 (klassikaal): Ziektebeelden en beperkingen

 • Vertaling van de e-learing modules ‘somatiek en psychiatrie’ naar de praktijk
 • Herkenning van ziektebeelden en patronen

Module 7 (klassikaal): Rapportage en beschikking

 • Inzicht in de vereisten van een goede rapportage
 • De praktijk van de rapportage
 • Inzicht in de vereisten van de beschikking
 • Oefenen met rapporteren

Module 8 (klassikaal): Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning

 • Hulp in de huishouding in het kader van de Wmo
 • De praktijk van het indiceren van hulp in huishouding

Module 9 (e-learning): Indicatiestelling rolstoelvoorzieningen

 • Kennismaken met de begrippen en het assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze middelen

Module 10 (e-learning): Indicatiestelling vervoersvoorzieningen

 • Kennismaken met de begrippen en het assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze middelen

Module 11 (klassikaal): Indicatiestelling woningaanpassingen

 • Inzicht in de mogelijkheden van woningaanpassingen binnen de Wmo
 • Het stellen van eenvoudige indicaties voor woningaanpassingen

Module 12 (klassikaal): Indicatiestelling begeleiding

 • Het leren kennen van de doelgroepen en doelen van begeleiding
 • De praktijk van het indiceren van begeleiding
 • Werken met een persoonlijk plan

Module 13 (klassikaal): Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Het leren signaleren van huiselijk geweld
 • De meldcode: verplichting en praktijk
 • Oefenen met casuïstiek

Module 14 (klassikaal): Het keukentafelgesprek

 • Gespreksstructuur neerzetten
 • Afwegingen maken
 • Gesprekstechnieken juist toepassen
 • Eigen kracht van de inwoner stimuleren

Module 15 (e-learning): Sport en buitenwettelijke voorzieningen

 • Sportvoorzieningen
 • Kindervoorzieningen
 • Buitenwettelijke maatwerkvoorzieningen
 • Auto-aanpassingen

Module 16 (e-learning): Overige wetten Sociaal Domein

 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • UWV
 • Uitkeringen en toeslagen

Module 17 (digitaal/klassikaal): Het examen

 • Op locatie in Meppel (optioneel)
 • Digitaal via Zoom

Optioneel: Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie voor Wmo

Studiebelasting

De opleiding is verdeeld over 17 modules, waarvan 9 op locatie. De overige dagen doorloopt u thuis (e-learningmodules). Het examen is naar keuze op locatie of digitaal en vindt plaats op de 17e lesdag. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen.

Naast de wekelijkse lesdagen is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. Voor de opleiding staat een totale studiebelasting van ongeveer 121 uur (60 uur klassikaal, 26 uur e-learning, 35 uur thuisstudie).

Investering

De kosten voor de opleiding zijn € 3.699,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen. Let op het digitale examen is inbegrepen, het klassikale examen is tegen een meerprijs aan te schaffen.

Unieke online leeromgeving
Voor de opleiding Wmo Consulent krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via onze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumwmo.nl of 085 – 401 83 62.

Examen

Aan het einde van de Basisopleiding Wmo Consulent legt u het examen af. U kunt kiezen om dit digitaal of klassikaal te doen. Het klassikale examen vindt plaats op ons hoofdkantoor in Meppel.

Ongeveer 4 à 5 werkdagen voor het examen ontvangt u per e-mail een casus. U kunt deze casus zelfstandig of samen met medecursisten voorbereiden. Op de examendag voert u, naar aanleiding van de casus, een keukentafelgesprek met de examinator. De examinator speelt de rol van de inwoner, waardoor het een rollenspel is. Na het keukentafelgesprek krijgt u 1 uur de tijd om een bijbehorende rapportage op te stellen.

Zowel het keukentafelgesprek als je rapportage worden beoordeeld. Als u het examen succesvol afrondt en voldoet aan alle verdere eisen van het beoordelingsformulier, dat is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel, bent u geslaagd.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig hebt doorlopen (maximale afwezigheid is één klassikale lesdag) en slaagt voor het examen, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein. Daarnaast wordt u geregistreerd in het Wmo register van Wmo Consulenten Nederland.

Herkansing
U heeft recht op één kosteloze herkansing.

Inschrijven