16 mei 2024 09:00
Utrecht
13 jun 2024 09:00
Meppel
12 sep 2024 09:00
Den Bosch
24 sep 2024 09:00
Meppel
11 okt 2024 09:00
Utrecht
4 nov 2024 09:00
Leiden
2 dec 2024 09:00
Meppel
Kosten €3699 BTW vrij
Inschrijven

Deze opleiding wordt gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent.

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk veranderd. Gemeenten hebben hun beleid veranderd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de problemen of beperkingen die zij ervaren en de mogelijke oplossingen.

Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. Ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen, behoren tot de doelgroep waar u veel mee te maken krijgt. Om hen goed te kunnen begrijpen heeft u kennis nodig over de oorzaken van de beperkingen en de gevolgen daarvan voor het kunnen participeren. Wat doet een Wmo Consulent? Als Wmo consulent indiceert u de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als Wmo-consulent bent u de verbinder. Om deze taak goed uit te voeren, dient de Wmo-consulent te beschikken over voldoende kennis over, ziektebeelden, wet- en regelgeving en over voldoende vaardigheden om mensen te verbinden. Een regisseursfunctie binnen het sociaal domein met als doel zelfredzaamheid en burgerkracht te versterken.

Tijdens onze basisopleiding Wmo Consulent 2.0 leert u zorg te dragen voor de behandeling en afhandeling van Wmo-aanvragen. Hierbij krijgt u te maken met verschillende wet-en regelgeving. U onderzoekt de aanvraag op rechtmatigheid en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming. U leert hoe u een goed keukentafelgesprek kunt voeren. Verder leert u rapportages en beschikkingen op te stellen en aan welke eisen zij moeten voldoen.

Suite4Zorg en Suite4SocialeRegie

Suites voor het Sociaal Domein is de opvolger van GWS4all. De applicatie wordt gebruikt op de afdelingen Inkomen en Zorg bij gemeenten en is vaak een pré bij vacatures. Tijdens deze eendaagse training maakt u kennis met de applicaties Suite4Zorg en Suite4SocialeRegie. U krijgt een indruk hoe de applicaties eruit zien. Zo leert u welke gebruikersmogelijkheden er zijn en de keuzes die elke gemeente zelf kan maken bij de inrichting en het gebruik van beide systemen. Let op: u gaat dus niet zelf aan de slag in het systeem.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil laten omscholen tot Wmo consulent. Daarnaast is de opleiding geschikt voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die al werkzaam zijn als Wmo consulent.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau
Voorwaarde voor deelname is een mbo niveau 4 opleiding en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding Wmo Consulent 2.0 is een opleiding op hbo niveau.

Doel van de opleiding
Tijdens de opleiding leert u leert u alle essentiële kennis en vaardigheden om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Na afronding van de opleiding kent u de Wet maatschappelijke ondersteuning en de wet en regelgeving in hoofdlijnen en kunt u zelfstandig een Wmo-aanvraag oppakken. U kunt zelfstandig een keukentafelgesprek voeren, waarin u de verschillende leefgebieden checkt. Op basis van het keukentafelgesprek weet u hoe u de aanvraag onderzoekt op rechtmatigheid en kunt u een indicatie stellen. U kunt aan de hand van het keukentafelgesprek een rapportage en beschikking opstellen en u kent de richtlijnen waaraan deze moeten voldoen.

We raden aan om een werkervaringsplaats te vinden om u te ondersteunen bij deze ontwikkeling.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Wmo consulent

 • Introductie op het vak van Wmo consulent 2.0
 • Uitleg over de opbouw en eindtermen van de opleiding
 • Kennismaking met intervisie

Module 2: Het juridisch kader

 • Verkenning van begrippen en regelgeving
 • Samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein
 • De kanteling en toepassing daarvan
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk

Module 3: Het keukentafelgesprek en claimvoorkomend communiceren
Deze module bestaat uit 2 lesdagen

 • De opbouw van het keukentafelgesprek
 • Diverse mechanismen bij communicatie
 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Kantelen aan tafel

Module 4: Ziektebeelden en beperkingen
Deze module bestaat uit 2,5 lesdag

 • Verkenning van de somatische aandoeningen en beperkingen
 • Verkenning van psychiatrische aandoeningen en beperkingen
 • Classificeren volgens ICD/ICF

Module 5: Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning

 • Wat is hulp in de huishouding in het kader van de WMO?
 • De praktijk van het indiceren van hulp in de huishouding

Module 6: Indicatiestelling woningaanpassingen

 • Inzicht in de mogelijkheden van woningaanpassingen binnen de Wmo
 • Het stellen van eenvoudige indicaties voor woningaanpassingen

Module 7: Indicatiestelling begeleiding

 • Het leren kennen van de doelgroep en doelen van begeleiding
 • De praktijk van het indiceren van begeleiding
 • Werken met een persoonlijk plan

Module 8: Indicatiestelling WRV (Wonen, rolstoel & vervoer)

 • Kennismaking met begrippen en assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze middelen
 • Inclusief bedrijfsbezoek bij een hulpmiddelenleverancier

Module 9: Rapportage en beschikking
Deze modules bestaat uit 1,5 lesdag

 • Inzicht in de vereisten van een goede rapportage
 • De praktijk van de rapportage
 • Inzicht in de vereisten van de beschikking

Module 10: Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Het leren signaleren van huiselijk geweld
 • Meldcode; verplichting en praktijk

Examen: Een week voor het examen ontvangt u van ons een melding/casus. Tijdens de toetsing voert u een rollengesprek met ‘de cliënt’ waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Optioneel: Basistraining Suite4Zorg en Suite4SocialeRegie voor Wmo

 • Voor € 349,- kunt u deze training volgen op een datum naar keuze;
 • Na het volgen van deze basistraining beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met de applicatie Suite4Zorg voor Wmo, te kunnen werken.

Studiebelasting
De opleiding is verdeeld over 14 lesdagen, waarvan 12 op locatie. De overige twee dagen doorloopt u (thuis) e-learningmodules. Het examen wordt afgenomen op de 14e lesdag. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen.

Naast de wekelijkse lesdagen is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen, om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Voor de opleiding staat een totale studiebelasting van ongeveer 168 uur (80 uur klassikaal, 16 uur e-learning, 72 uur thuisstudie).

Investering
De kosten voor de volledige opleiding bedragen  € 3.699,-. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. De kosten voor studiematerialen en het examen zijn inbegrepen. U krijgt toegang tot een persoonlijke online leeromgeving en u ontvangt het ‘Handboek Wmo‘. Een aantal tips voor financiering:

 • Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn per 1 januari 2022 niet langer fiscaal aftrekbaar. De overheid ondersteunt leren en ontwikkelen met een aantal nieuwe subsidiemogelijkhedenKlik hier voor meer informatie.
 • Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefondsKlik hier voor meer informatie.
 • Per 1 maart 2022 gaat Kenniscentrum WMO officieel verder als Kenniscentrum Sociaal Domein. Per 1 januari 2022 is het al mogelijk om ons scholingsaanbod btw-vrij af te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Unieke online leeromgeving
Voor de opleiding Wmo Consulent 2.0 krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via onze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumwmo.nl of 085 – 401 83 62.

Toetsing
Een week voor de toetsing ontvangt u een melding/casus. Deze melding kunt u met uw mede-cursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voert u een gesprek met ‘de cliënt’ (rollenspel) waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen (aanwezigheid >85%) en beide onderdelen van de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum WMO.

Herkansing
U heeft recht op één kosteloze herkansing.

Inschrijven